x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERTIETO5 Terveystiedon asiantuntijuus- Sähköinen tentti 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa selittää ja arvioida nuorten terveydessä ja hyvinvoinnissa ja terveyseroissa sekä koulumaailmassa tapahtuvia muutoksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä
- analysoida terveysopetuksen erilaisia lähestymistapoja teoreettisen ja tutkimustiedon pohjalta
- arvioida kriittisesti terveysopetuksessa käytettäviä oppimateriaaleja

Opettajat

Yliopistonlehtori Anni Ojajärvi, Vastaava opettaja

Oppimateriaalit

KIRJALLISUUS (kaikki alla mainitut kuuluvat tenttiin)

Teema 1. Nuorten hyvinvointi ja terveys trendeinä

  1. Luopa, Pauliina ym. (2014) Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000–2013. Kouluterveyskyselyn tulokset. Raportti 25/2014, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (löytyy nettijulkaisuna)

 

Teema 2. Koulumaailma ja terveyden eriarvoistuminen

  1. Gissler, M., Kekkonen, M., Känkänen, P., Muranen, P., & Wrede-Jäntti, M. (2014). Nuoruus toisin sanoen. Nuorten elinolot-vuosikirja 2014. Teema: 19., sivut 38-149 (löytyy nettijulkaisuna)
  2. Mäkinen, T., Kestilä, L., Borodulin, K., Martelin, T., Rahkonen, O., & Prättälä, R. (2010). Effects of childhood socio-economic conditions on educational differences in leisure-time physical activity. The European Journal of Public Health, 20(3), 346-353.
  3. Kiilakoski, Tom (2012): Koulu nuorten näkemänä ja kokemana. Tilannekatsaus – marraskuu 2012. Opetushallitus. (löytyy nettijulkaisuna)

 

Teema 3. Terveysosaaminen ja – opettaminen

  1. Soikkeli, M., Salasuo, M., Puuronen, A., & Piispa, M. (2011). Se toimii sittenkin. Kuinka päihdevalistuksesta saa selvää. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. (löytyy nettijulkaisuna)
  2. Paakkari, Leena & Paakkari, Olli (2010) Health literary as a learning outcome in schools. Health Education, 112 (2), 133-152.

Lisätiedot

Kurssi suoritetaan ainoastaan sähköisenä tenttinä 1.10. alkaen.