x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERTIETO4 Terveystiedon sisällöt- Sähköinen tentti 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee terveystiedon opetuksen keskeiset sisällöt
- osaa eritellä ja analysoida terveystiedon sisältöjä ja merkityksiä osana eri ikäisten nuorten kehitystä, arkea ja erilaisia toimintaympäristöjä
- kykenee hyödyntämään oppimaansa osana terveystiedon asiantuntijuutta opetussuunnitelmien mukaisesta

Opettajat

Yliopistonlehtori Anni Ojajärvi, Vastaava opettaja

Oppimateriaalit

KIRJALLISUUS (kaikki alla mainitut kuuluvat tenttiin)

Teema 1. Nuoren seksuaaliterveys

 1. Suvivuo, Pia, Kerttu Tossavainen, and Osmo Kontula (2010) "“Can There Be Such a Delightful Feeling as This?”: Variations of Sexual Scripts in Finnish Girls’ Narratives." Journal of Adolescent Research, 669-689.
 2. Halonen, Miila, Reyes, Miguel & Kontula, Osmo (2014) Poikanäkökulma seksuaaliopetukseen–kasvattajan opas. Väestöliitto. (löytyy nettijulkaisuna)
 3. Suhonen, Sami (2014) Sukupuolen määrittelyn käytännöt ja itsenään elämisen mahdollisuudet. Teoksessa Gissler, Mika & Kekkonen, Marjatta & Känkänen, Päivi & Muranen, Päivi & Wrede-Jäntti, Matilda (toim.) Nuoruus toisin sanoen. Nuorten elinolot vuosikirja. Helsinki: THL, 178–186. (löytyy nettijulkaisuna)

 

Teema 2. Päihteet nuorten maailmassa

 1. Lintonen, Tomi, Mäkelä, Pia, Härkönen, Janne & Raitasalo, Kirsimarja (2015) Tulevat sukupolvet eivät ole raitistumassa. Yhteiskuntapolitiikka 80 (1), 46-53 (löytyy nettijulkaisuna)
 2. Lehto, Anna-Sofia, Anu Katainen, and Antti Maunu (2012) Riskinä toisten tahto? Laadullinen analyysi yhdeksäsluokkalaisten alkoholiin liittyvistä riskiymmärryksistä. Yhteiskuntapolitiikka 77 (6), 656-669. (löytyy nettijulkaisuna)
 3. Maunu, Antti (2013) Hauskuus ja tylsyys, turva ja vaara. Nuorten juomisen ja arjen ambivalenssit. Yhteiskuntapolitiikka 78 (3), 272-286. (löytyy nettijulkaisuna)
 4. Ollila, Hanna, Ruokolainen, Otto & Heloma, Antero (2014) Yläkoululaisten tupakointi Suomessa. Global Youth Tobacco Survey 2012 – tutkimuksen maaraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportti 28/2014. (löytyy nettijulkaisuna)

 

Teema 3. Uni, lepo, liikunta ja ravitsemus

 1. Kolme artikkelia unesta:
  1. Sallinen Mikael (2013)Uni, muisti ja oppiminen. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim, katsaus 2013;129(21):2253-2259. (löytyy nettijulkaisuna)
  2. Kronholm, Erkki, et al. "Trends in self‐reported sleep duration and insomnia‐related symptoms in Finland from 1972 to 2005: a comparative review and re‐analysis of Finnish population samples." Journal of sleep research 17.1 (2008): 54-62.
  3. Anna Sofia Urrila, Anu-Katriina Pesonen, Nuorten unen ja ongelmat. Suomen Lääkärilehti 2012: 40: 67, s. 2827 – 2833. (löytyy nettijulkaisuna)
 2. Kokko, Sami & Hämylä, Riikka (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2015:2, sivut 10-72. (löytyy nettijulkaisuna)
 3. Salasuo, Mikko & Ojajärvi (2014) Anni Melkein sata vuotta liikkumista. Kasvatus & Aika 8 (1) 2014, 98–112. (nettijulkaisu)
 4. Mustajoki, Pertti: Ruokaympäristön muutos selittää pääosan väestöjen lihomisesta. Katsaus, Duodecim 2015;131:1345–52. (löytyy nettijulkaisuna)

 

Teema 4. Media- ja virtuaaliympäristöt sekä pelaaminen

 1. Kotilainen, Sirkku, Kaarina Nikunen, and Annikka Suoninen. Lapset netissä–Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä. Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2013. (löytyy nettijulkaisuna)

Lisätiedot

Kurssi suoritetaan sähköisenä tenttinä 1.10. alkaen.