x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERTIETO2 Terve ja turvallinen kouluyhteisö 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää terveystiedon merkityksen osana laajempaa koulun terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä
- tietää, mikä merkitys yhteisöllisyydellä on oppimistulosten ja oppilaiden hyvinvoinnin kannalta ja osaa edistää sitä
- osaa määritellä koulukiusaamisen ilmiönä, tietää mahdollisuuksista ennaltaehkäistä sitä ja puuttua siihen ja rohkaistuu toimimaan koulukiusaamisen estämiseksi kouluympäristössä
- tuntee peruskoulun oppimisympäristön turvallisuuteen ja turvallisuuskasvatukseen liittyvät ohjeistukset ja osaa soveltaa niitä
- tuntee nuorten mielenterveyden ongelmien epidemiologiaa ja tietää, miten mielenterveystaitoja opetetaan eri-ikäisille lapsille ja nuorille
- osaa pohtia puuttumisen etiikkaa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Maaret Vuorenmaa, Opettaja

Opetus

14.1.2016 – 10.3.2016
Luento-opetus
Luennot ja harjoitukset
Ma 11.1.2016 klo 10.15-16.00, Ylähylly
Pe 15.1.2016 klo 10.15-16.00, Ylähylly
To 28.1.2016 klo 10.15-16.00, Rh2
Seminaari
To 10.3.2016 klo 10.15-16.00, Ylähylly
Tentti
Pe 26.2.2016 klo 14-17, ls A210-211, Ryhmätentti
Vaihtoehtoisesti tentin voi tehdä sähköisenä tenttinä 15.2-6.3.16