x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIA2 Media- ja informaatiolukutaito 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee erilaisia lukutaitokäsityksiä ja teorioita
- osaa eritellä lukutaidon tasoja ja muotoja
- tunnistaa tilanteita ja tarpeita informaatiolukutaidolle ja osaa esittää perusteltuja lähtökohtia niihin vastaamiseen
- tunnistaa ja analysoi erilaisia uuden median lukutaitojen muotoja ja niihin liittyviä sosiaalisia ja kulttuurisia muotoja
- tuntee pelilukutaidon käsitteitä ja teorioita
- hankkii omaa kokemusta pelaajana ja kykyä arvioida erilaisten pelimuotojen lukutaitoja
- osallistuu uuden median käytäntöihin “kirjoittajana”, aktiivisena käyttäjänä ja “lukijana”, tietoisena vastaanottajana

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tere Vaden, Vastaava opettaja
tere.vaden[ät]tuni.fi

Opetus

4.9.2015 – 11.12.2015
Luento-opetus
Pe 4.9.2015 - 11.12.2015 viikoittain klo 12-14, PinniB 3107
Pienryhmäopetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset
Lukupiiri