x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ034 Tutkimusideasta metodin valintaan 3–4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa johtaa ideasta tutkimuskysymyksen ja alustavasti arvioida mahdollisten vastausten tieteellistä merkittävyyttä. Hän pystyy ennakoimaan, millaisia tutkimustyön tehtäviä tutkimuskysymyksestä voi seurata, ja arvioimaan resurssiensa riittävyyttä. Hän osaa valita tutkimuskysymykseensä sopivan lähestymistavan (metodin).

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu alkuvaiheen jatko-opiskelijalle. Kurssin aikana parannetaan osallistujan alustavaa tutkimussuunnitelmaa, ja edistymistä arvioidaan lopussa. Alussa kuvataan tutkimustulosten merkittävyyttä ja sen selvittämistä kirjallisuuskatsauksella etukäteen. Lisäksi esitetään tutkimustehtävien luokitus, joka auttaa lähestymistavan valinnassa. Kurssin aikana keskustellaan osanottajien ideoista, tutkimusongelmista ja tutkimussuunnitelmista sekä ideoidaan niitä eteenpäin. Opettaja voi jakaa sähköisesti alkuperäisiä metodiartikkeleita ja niistä laadittuja tiivistelmiä tarpeen mukaan n. 700 artikkelin tietokannastaan.

Vastuuopettaja: FT, prof. emeritus Pertti Järvinen

Ajankohta:

pe 5.2. klo 10-16, Päätalo C8

pe 12.2. klo 10-16, Päätalo C8

pe 19.2. klo 10-16 (Huom. opetuspäivä!), Päätalo C6

pe 26.2. klo 10-16, Päätalo C8

Opetusmuodot
Kurssi aloitetaan tutkimustyön perusteiden opetuksella keskustelevaa luontoa käyttäen. Kurssille hyväksytyt toimittavat oman tutkimussuunnitelmansa opettajalle. Muut päivät viedään läpi osanottajien päivitettyjä tutkimussuunnitelmia seminaarimaisesti käsitellen ja lopuksi yhteen vetäen. Kunkin osanottajan tulee lukea mahdollisimman monta muiden osanottajien tutkimussuunnitelmaa ja antaa niistä rakentavaa palautetta seminaaripäivinä.

Sisältö
- Viisi teoriatyyppiä
- Tutkimustehtävien luokitus/taksonomia
- Tutkimuslähestymistavan ja tietojen keruutekniikan valinnat
- Tutkimusraportin Johdanto- ja Keskustelu-lukujen jäsennykset

Osallistujamäärä: Kurssille otetaan 24 opiskelijaa. Ilmoittautuminen NettiOpsussa, osallistujat valitaan arpomalla. Valintatieto on valinnan jälkeen opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset).

Suoritustapa: Kukin osanottaja esittää tutkimussuunnitelmansa alussa ja päivitetyn suunnitelman lopussa. Joko oman suunnitelman parantaminen tai toisten suunnitelmien rakentava kommentointi taikka molemmat vaaditaan kurssin suorittamiseksi (3 op [vain toinen] tai 4 op [molemmat])

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pertti Järvinen, Vastaava opettaja

Opetus

5.2.2016 – 26.2.2016

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.