x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALTVA12 Tutkimuspraktikum 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija saa perusvalmiudet tutkimusprosessin itsenäiseen läpiviemiseen ja oppii hyödyntämään ja arvioimaan muiden tuottamaa tietoa.

Opiskelija oppii laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen perusperiaatteet ja oppii lisäksi näkemään ryhmä- ja seminaarityöskentelytaitojen merkityksen osana akateemista asiantuntijuutta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Timo Keski-Petäjä, Vastaava opettaja
Timo.Keski-Petaja[ät]uta.fi
Tanja Helle, Vastaava opettaja
Tanja.Helle[ät]uta.fi
Anni Jäntti, Vastaava opettaja
Anni.Jantti[ät]uta.fi

Opetus

7.9.2015 – 15.12.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 7.9.2015 - 12.10.2015 viikoittain klo 10-13, Pinni B 1097
Ti 8.9.2015 - 15.9.2015 viikoittain klo 10-13, Pinni A Paavo Koli -sali
Ti 29.9.2015 - 6.10.2015 viikoittain klo 10-12, Päätalo A 31 (Päätalon ruokalan yläpuolella), yhteisen demonstraation jälkeen siirrytään mikroluokkiin, ks. ao. kohta
Pienryhmäopetus 40 tuntia
Ti 22.9.2015 - 15.12.2015 viikoittain klo 10-13, Linna rh K 107 (TH), Linna rh K 106 (AJ), Pinni A 2088 (TKP), 29.9. (n. klo 12-13), 5.10. (klo 10-13) ja 6.10. (n. klo 12-13) mikroluokissa (ks. erikseen ao. kohdasta)
Ma 26.10.2015 - 14.12.2015 viikoittain klo 10-13, Linna rh K 107 (TH), Linna rh K 106 (AJ), Pinni A 3103 (TKP)
Ti 29.9.2015 klo 12-13, Päätalo ML3 (AJ), Päätalo ML5 (TKP), Tieto-Pinni ML7 (TH), mikroluokkatyöskentely yhteisen demonstraation jälkeen
Ma 5.10.2015 klo 10.00-13.00, Tieto-Pinni ML7 (TH), Päätalo ML3 (AJ), Pinni A ML21 (TKP), Ryhmä TH ja TKP poikkeuksellisesti 10-12
Ti 6.10.2015 klo 12-13, Päätalo ML3 (AJ), Tieto-Pinni ML7 (TKP), mikroluokkatyöskentely yhteisen demonstraation jälkeen
Ma 12.10.2015 klo 10-13, Päätalo ML3 (TH)
Ma 19.10.2015 klo 10-13, Pinni A 2088, (TKP)
Ma 14.12.2015 klo 9-16, Päätalo A 3, Yhteinen seminaari
Ryhmätyöskentely 100 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintojaksosta on kaksi itsenäistä, koko lukukauden kestävää toteutusta, joista jompaan kumpaan voi osallistua, mikäli edellytykset täyttyvät: syyslukukaudella (periodit I ja II) ja kevätlukukaudella (periodit III ja IV).

Opintojaksolle otetaan enintään 60 opiskelijaa per toteutus. Opintojaksolle otetaan opiskelijat vain sähköisen ilmoittautumisen kautta. Valintaperusteena on opintojen kokonaismäärä ja opintojen vaihe.

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa opetuksessa, aktiivista osallistumista ryhmän työskentelyyn ja hyväksyttävän raportin jättämistä.

Opintojakson suoritusajankohta on aikaisintaan toisen opintovuoden keväällä tai kolmannen opintovuoden syksyllä. Pakolliset edeltävät opinnot ovat opintojakso Tutkimusprosessin hallinta sekä Tilastotieteen johdantokurssi.