x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ027 Laadullisen aineiston analysointi 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille yleiskäsitys laadullisen tutkimuksen analyysin toteuttamisesta sekä tarjota valmiuksia oman analyysin toteuttamiseen. Kurssin jälkeen opiskelija osaa analysoida, jäsentää ja hallita laadullista aineistoa sekä raportoida tutkimuksensa toteutuksen ja analyysin.

Yleiskuvaus

Oletko hukassa aineistosi kanssa? Tuntuuko analyysin tekeminen vaikealta? Kaipaatko tukea analyysisi toteuttamiseen? Kurssin aikana opit, kuinka selviytyä laadullisen aineiston analysoinnista ja opit hallitsemaan aineistoasi. Kurssilla tutustutaan laadullisen aineiston analyysitapoihin ja pohditaan erilaisia analyysiin liittyviä kysymyksiä. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden keskustella laadullisen aineiston analyysiin liittyvistä kysymyksistä, joita opiskelija on jo mahdollisesti kohdannut tutkimusta tehdessään. Kurssi toteutetaan käytännönläheisesti ja opiskelijoiden omia tutkimuksia ja aineistoja hyödyntäen.

Kurssin aikana käydään läpi muun muassa seuraavia teemoja:

– laadullisen tekstiaineiston perinteiset analysointitavat (sisällönanalyysi, teemoittelu, tyypittely, kvantifiointi)

– laadullisen aineiston analyysiprosessi

– analyysin sudenkuopat

– analyysin ja tutkimuksen toteutuksen raportointi

Työskentelytapa: Luennot (6h), seminaari (12h)

Opetuksen ajankohta ja paikka

27.4., 11.5., 18.5.2016  klo 10–16

Paikka: Virta 529

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jari Eskola, Vastaava opettaja
Jari.Eskola[ät]uta.fi
Anna Wallin, Vastaava opettaja
anna.wallin[ät]tuni.fi

Opetus

27.4.2016 – 18.5.2016
Luento-opetus 6 tuntia
Seminaari 12 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Ennakkotehtävä, aktiivinen osallistuminen opetukseen, välitehtävät, lopputehtävä.

Ennakkotehtävä: Lyhyt kuvaus, josta käy ilmi seuraavat asiat:

  • Nimi, yliopisto ja pääaine
  • Mitä odotat kurssilta?
  • Väitöskirjatutkimuksesi aihe, tavoitteet ja tutkimusmenetelmät
  • Miten aiot analysoida aineistoasi (teemoittelut, tyypittelyt, diskurssit...)?
  • Oletko aiemmin analysoinut laadullista aineistoa? Jos olet, niin miten?
  • Lyhyt reflektointi siitä, kuinka koet osaavasi laadullisen aineiston analyysin

Ennakkotehtävä palautetaan kurssin Moodle-alueelle viikkoa ennen opetuksen alkua.

Välitehtävinä opiskelijat analysoivat omaa aineistoaan laadullisin menetelmin.

Lopputehtävässä opiskelijat kirjoittavat lyhyen (max. 2 sivua) artikkelimuotoisen raportin tekemästään analyysista ja tutkimuksesta.

Väli- ja lopputehtävät ohjeistetaan tarkemmin kurssin aikana.

Lisätiedot

Kurssille hyväksytään enintään 15 opiskelijaa.

Ennakkotiedot: Opiskelijoiden odotetaan hallitsevan perustiedot laadullisen tekstiaineiston analyysista ja opiskelijoilla on oltava omaa aineistoa analysoitavana kurssin aikana.