x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA18 Journalistinen kieli - Kuvajournalisteille tarkoitettu opetus 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Kielenhuolto/oikeinkirjoitusoppi: Jakson suoritettuaan opiskelija on päivittänyt oikeinkirjoitusoppia koskevat perustietonsa kielenhuollollisista ohjeista ja suosituksista sekä osaa soveltaa niitä journalistiseen kieleen. Lisäksi hän oppii ryhmässä perustelemaan sen, miksi joissakin asioissa päädytään tiettyihin ratkaisuihin.


Kielenhuolto/Lauseoppi: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja hallitsee perustietonsa lauseoppia koskevista kielenhuollollisista ohjeista ja suosituksista sekä osaa soveltaa niitä journalistiseen kieleen. Lisäksi hän oppii ryhmässä perustelemaan sen, miksi joissakin asioissa päädytään tiettyihin ratkaisuihin.


Tekstinhuolto: Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy erittelemään sekä lehtitekstien rakennetta että sisältöä. Hän osaa arvioida kielellisten valintojen vaikutusta merkitykseen. Hän osaa editoida tekstejä sekä arvioida myös tekstien luettavuutta ja ymmärrettävyyttä. Lisäksi hän oppii ryhmässä etsimään vaihtoehtoisia tapoja ilmaisuihin
ja ratkaisuja pulmatilanteisiin.

Opettajat

Sirkka Wahlstén, Vastaava opettaja
Tuntiopettaja, Opettaja

Opetus

20.10.2015 – 1.3.2016
Pienryhmäopetus 36 tuntia
Ryhmä 1
Ti 20.10.2015 - 1.3.2016 viikoittain klo 9-12, Pinni A2089
Poikkeukset:
27.10.2015 klo 9 –12 , Päät rh. A21

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kurssin opettajan tuottama opetusmateriaali. Lisäksi opettajan osoittamalla tavalla ajankohtaisia artikkeleita.