x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ021 Tutkimuksen arviointi, validiteetti ja reliabiliteetti 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Yleiskuvaus

Oppimistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset empiirisen tutkimuksen arviointikriteerit, osaa soveltaa niitä käytäntöön omassa tutkimuksessaan ja osaa niiden avulla arvioida tutkimuksen luotettavuutta yleisemminkin.

Kohderyhmä:  Tampereen yliopiston kaikkien yksikköjen tohtoriopiskelijat, jotka käyttävät tutkimuksessaan empiirisiä tutkimusmenetelmiä.

Sisältö: Opintojakson aihealueet ovat validiteetti, reliabiliteetti ja vaihtoehtoiset arviointikriteerit kvantitatiivisessa, kvalitatiivisessa ja mixed methods -tutkimuksessa. Kurssi koostuu asiantuntijaluennoista sekä osallistujien käynnissä olevien tutkimusten käsittelystä seminaaritapaamisissa sekä harjoitustyöstä (oman tutkimuksen arviointi).

Vaadittavat opintosuoritukset:

  • Ennakkotehtävä: sivun mittainen kuvaus siitä mitä omassa väitöskirjatutkimuksessaan (tai siihen sisältyvässä artikkelissa, jos artikkeliväitöskirja) tutkii ja miten:  kvalitatiivisesti/kvantitatiivisesti/mixed method –tutkimuksena.
  • Aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaareihin
  • Oman tutkimuksen esittely seminaarissa – tutkimuksen luotettavuusnäkökulmasta
  • Toisen opiskelijan seminaaripaperin opponointi
  • Harjoitustyö: oman tutkimuksen arviointi (tai suunnitelma tutkimuksen toteutuksesta) kirjallisesti kurssin materiaalia soveltaen

Aikataulu:

ma 11.1. klo 12-15 luento kvantitatiivisen tutkimuksen arvioinnista (Lili Kihn), paikkana Päätalo E301

ma 18.1. klo 12-15 luento laadullisen tutkimuksen arvioinnista (Lili Kihn), paikkana Päätalo E301

pe 29.1. klo 9-12 Mixed Methods -luento (Eeva-Mari Ihantola), paikkana Päätalo A08

ma 8.2. klo 12-15* seminaari (Lili Kihn), paikkana Päätalo E301

ma 15.2. klo 12-15* seminaari (Lili Kihn), paikkana Päätalo E301

pe 11.3. klo 9-15* seminaari, Mixed Methods (Eeva-Mari Ihantola), paikkana Päätalo A08

Harjoitustyön palautuspäivä Lili Kihnin seminaareissa ma 7.3. klo 16, Eeva-Mari Ihantolan seminaareissa pe 1.4. klo 16.

* Seminaarin aika voi hieman pidentyä tai lyhentyä esitysten määrän mukaan.

Opiskelijamäärä korkeintaan: 20. Opiskelijat valitaan ennakkotehtävien perusteella, jos ilmoittautuneita on yli 20.

Kurssin taustalukemisto:

1. E-aineisto: Eriksson, Päivi and Kovalainen, Anne (2008). Qualitative Methods in Business Research. London: Sage.


2. E-aineisto: Ihantola, Eeva-Mari and Kihn, Lili-Anne (2011) Threats to validity and reliability in mixed method accounting research. Qualitative Research in Accounting and Management, Vol. 8, No. 1, pp. 39-58.


3. Kihn, Lili-Anne and Ihantola, Eeva-Mari (2008) Tutkimuksen laadun arvioinnista. In Hyvönen, Timo, Laine, Matias & Mäkelä, Hannele (Eds.) Laskenta-ajattelun tutkija ja kehittäjä - Professori Salme Näsi 60 vuotta. Tampereen yliopisto, Taloustieteiden laitoksen julkaisuja, Tampere, 2008, pp. 81-96. (Tai laajennettu englanninkielinen versio).

Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä ennakkotehtävä kurssin Moodle-alueen (https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=7744 , avain TAYJ021) tehtäväkansioon ja ilmoittautumalla NettiOpsussa (tehdään siis molemmat). Opiskelijat valitaan ennakkotehtävien perusteella, jos ilmoittautuneita on yli 20.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Lili Kihn, Vastaava opettaja
lili.kihn[ät]tuni.fi
Eeva-Mari Ihantola, Vastaava opettaja
eeva-mari.ihantola[ät]tuni.fi

Opetus

11.1.2016 – 11.3.2016

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.