x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari, muuntotyöryhmä 1 - Seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- sisäistää tieteellisen tutkimuksen laadinnan työskentelyvaiheet toteuttaessaan omaa opinnäytetyötään
- osaa asettaa teoreettisen viitekehyksen perusteella tutkimustehtävän ja hankkii relevantin havaintoaineiston
- kykenee havaintoaineistoa analysoimalla ja tulkitsemalla vastaamaan tutkimustehtävään ja nivomaan sen teoreettiseen viitekehykseen
- osaa laatia tutkimusraportin ja arvioida onnistumistaan opinnäytetyön laadinnassa

Yleiskuvaus

Muuntotyöryhmätyöskentelyn aikana aiemmin tehdystä tutkielmasta työstetään esseen laatimisen kautta kandidaatintutkinnon opinnäytetyö tai kasvatustieteiden aineopintoihin tarvittava empiirinen tutkielma. Aiempi tutkielma voi olla
- yliopistossa tai avoimessa yliopisto-opetuksessa tehty kasvatustieteiden kandidaatintutkielma, proseminaarityö tai tutkimusseminaarityö
- amk-tutkinnon opinnäytetyö
- alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyö


Mikäli opiskelija suorittaa KK-tutkinnon, hän tekee myös kypsyysnäytteen työskentelyn päätteeksi.

Lue ennen ryhmään ilmoittautumista ohje, josta selviä, onko sinulla mahdollisuus/tarve osallistua muuntotyöryhmään ja mitä siihen osallistuminen kohdallasi sisältää.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään 9.10.2015. HUOM! Lisätiedoissa tarkemmat toimintaohjeet.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anna Wallin, Opettaja
anna.wallin[ät]tuni.fi

Opetus

2.11.2015 – 21.3.2016
Seminaari 12 tuntia
Ryhmä 1 (Wallin)
Ma 2.11.2015 klo 12-15, Virta 113
Ma 9.11.2015 klo 12-15, Virta 102
Ma 16.11.2015 klo 12-15, Virta 102
Ma 23.11.2015 klo 12-15, Virta 102

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET: 1) ilmoittaudu muuntotyöryhmään NettiOpsun kautta pe 9.10.2015 mennessä, 2) Täytä saman aikataulun puitteissa e-lomake, jolla saamme tietoa muuntotyön pohjana olevasta aiemmin laatimastasi tutkielmasta 3) Toimita myös yksi kappale tutkielmastasi viimeistään pe 9.10.2015 opintohallinnon kansliaan (h. 252).

Muuntotyöseminaarin yhteydessä laadittu essee jätetään viimeistään pe 11.3.2016. Tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte tehdään sähköisessä tentissä ma 21.3.2016 alkaen.