x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- sisäistää tieteellisen tutkimuksen laadinnan työskentelyvaiheet toteuttaessaan omaa opinnäytetyötään
- osaa asettaa teoreettisen viitekehyksen perusteella tutkimustehtävän ja hankkii relevantin havaintoaineiston
- kykenee havaintoaineistoa analysoimalla ja tulkitsemalla vastaamaan tutkimustehtävään ja nivomaan sen teoreettiseen viitekehykseen
- osaa laatia tutkimusraportin ja arvioida onnistumistaan opinnäytetyön laadinnassa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään ke 2.9.2015.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Karin Filander, Opettaja
karin.filander[ät]tuni.fi
Tiina Kujala, Opettaja
tiina.kujala[ät]tuni.fi
Taina Pohjoismäki, Opettaja
Taina.Pohjoismaki[ät]uta.fi
Helena Rajakaltio, Opettaja
Kyllikki Rantala, Opettaja
kyllikki.rantala[ät]tuni.fi
Pekka Räihä, Opettaja
pekka.raiha[ät]tuni.fi
Tuulikki Ukkonen-Mikkola, Opettaja
Tuulikki.Ukkonen-Mikkola[ät]uta.fi
Marjo Vuorikoski, Opettaja

Opetus

10.9.2015 – 2.5.2016
Itsenäinen työskentely 230 tuntia
Seminaari 36 tuntia
Ryhmä (Kujala) koulu, opettajuus, kehollisuus, liikuntakasvatus, -politiikka, nuorisokulttuurinen liikunta, koululiikunnan muutos, hyvinvoinnin tematiikka, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, koulukulttuuri
Ke 16.9.2015 klo 15-18, Virta 352
Ke 30.9.2015 klo 15-17, Linna luokka 3059, Kirjaston tiedonhankinta
Ke 7.10.2015 klo 15-17, Linna luokka 3059, Kirjaston tiedonhankinta
Ke 21.10.2015 klo 15-18, Virta 352
Ke 28.10.2015 klo 15-18, Virta 352
Ke 11.11.2015 klo 15-18, Virta 352
Ke 18.11.2015 klo 15-18, Virta 352
Ke 9.3.2016 klo 15.00-17.15, Virta 327
Ke 30.3.2016 klo 15.00-17.15, Virta 327
Ke 13.4.2016 klo 15.00-18.00, Virta 327
Ke 4.5.2016 klo 15.00-16.00, Virta 327
Ke 18.5.2016 klo 15.00-18.00, Virta 327
Ryhmä (Filander) uudenlainen työ, talous ja aikuisuus, työ- ja ammattikulttuurien muutokset, identiteetit ja toimijuus, elämänkulku ja ohjaus, uusliberalismi ja koulutuspolitiikka
Ma 7.9.2015 klo 14-16, Virta 243
Ma 21.9.2015 klo 16-18, Virta 243
Ma 19.10.2015 klo 14-16, Linna luokka 3059, Kirjaston tiedonhankinta
Ma 26.10.2015 klo 14-16, Linna luokka 3059, Kirjaston tiedonhankinta
Ma 2.11.2015 klo 14-18, Virta 243
Ma 23.11.2015 klo 14-18, Virta 243
Ma 30.11.2015 klo 16-19, Virta 243
Ma 14.12.2015 klo 16-20, Virta 243
Ma 1.2.2016 klo 16-19, Virta 102
Ma 8.2.2016 klo 14-16, Virta 102
Ma 11.4.2016 klo 15-18, Virta 114
Ma 18.4.2016 klo 15-18, Virta 113
Ma 2.5.2016 - 9.5.2016 viikoittain klo 14-18, Virta 113
Ryhmä (Räihä) opettajaksi valikoituminen, opettajankoulutus, opettajan ammatillinen kasvu, opettajankoulutuksen kehittäminen ja tutkimus, opettajan työn tutkiminen, koulukulttuurin tutkimus
Ti 6.10.2015 klo 10-12, Virta 243
Ti 20.10.2015 klo 10-12, Virta 243
Ti 27.10.2015 klo 9-11, Linna luokka 3022, kirjaston 3. kerroksen sivustalla, Kirjaston tiedonhankinta
Ti 3.11.2015 klo 9-11, Linna luokka 3022, kirjaston 3. kerroksen sivustalla, Kirjaston tiedonhankinta
Ti 10.11.2015 klo 10-12, Virta 243
Ti 24.11.2015 klo 10-12, Virta 243
Ti 1.12.2015 klo 10-12, Virta 243
Ti 15.12.2015 klo 10-12, Virta 243
Ti 19.1.2016 - 2.2.2016 viikoittain klo 10-12, Virta 243
Ti 5.4.2016 - 26.4.2016 viikoittain klo 10-14, Virta 243
Ryhmä (Rajakaltio) kasvatusyhteisöjen kehittämisen tutkimus, pedagoginen johtaminen, työyhteisöjen kehittäminen, koulutuspolitiikka, kasvatussosiologinen näkökulma, opetussuunnitelmatutkimus
Ke 16.9.2015 klo 15-17, Virta 256
Ke 23.9.2015 klo 15-17, Virta 256
Ke 7.10.2015 klo 15-17, ML 50 Linna 1.krs., Kirjaston tiedonhankinta
Ke 21.10.2015 klo 15-17, ML 50 Linna 1.krs., Kirjaston tiedonhankinta
Ke 28.10.2015 klo 15-18, Virta 256
Ke 11.11.2015 klo 15-17, Virta 256
Ke 25.11.2015 klo 15-18, Virta 256
Ke 9.12.2015 klo 15-18, Virta 256
Ke 3.2.2016 klo 15-18, Virta 112
Ke 17.2.2016 klo 15-18, Virta 243
Ke 9.3.2016 klo 15-18, Virta 215
Ke 6.4.2016 klo 15-18, Virta 243
Ke 20.4.2016 klo 15-18, Virta 352
Ke 11.5.2016 klo 15-18, Virta 219
Ryhmä (Ukkonen-Mikkola) varhaiskasvatuksen instituutiot, varhaiskasvatuksen pedagogiikka, leikki, moniammatillisuus ja verkostot
Ti 15.9.2015 klo 10.00-11.30, Virta 113
Ti 22.9.2015 klo 10.00-11.30, Virta 102
Ti 6.10.2015 klo 10.00-11.30, Virta 102
Ti 20.10.2015 klo 9.15-10.45, Linna luokka 3021, kirjaston tiedonhankinta
Ti 27.10.2015 klo 12.15-13.45, Linna luokka 3021, kirjaston tiedonhankinta
Ti 3.11.2015 klo 10.00-11.30, Virta 102
Ti 10.11.2015 klo 10.00-11.30, Virta 114
Ti 24.11.2015 klo 9.15-11.30, Virta 113
Ti 1.12.2015 klo 9.15-11.30, Virta 114
Ma 11.1.2016 klo 9.15-11.30, Virta 113
Ti 23.2.2016 klo 10.00-11.30, Virta 243
Ti 8.3.2016 klo 10.00-11.30, Virta 243
Ti 5.4.2016 klo 9.15-11.30, Virta 113
Ti 12.4.2016 klo 9.15-11.30, Virta 113
Ti 19.4.2016 klo 9.15-11.30, Virta 112
Ryhmä (Rantala) musiikki- ja taidekasvatus sekä narratiivinen pedagogiikka
Ti 15.9.2015 klo 9.15-11.30, Virta 215
Ti 6.10.2015 klo 9.15-11.30, Virta 219
Ti 20.10.2015 klo 9.15-10.45, Linna luokka 3059, kirjaston tiedonhankinta
Ti 3.11.2015 klo 9.15-10.45, Linna luokka 3059, kirjaston tiedonhankinta
Ti 10.11.2015 klo 8.15-11.30, Virta 113
Ti 24.11.2015 klo 9.15-11.30, Virta 114
Ti 1.12.2015 klo 9.15-11.30, Virta 215
Ma 11.1.2016 klo 9.15-11.30, Virta 114
Ti 16.2.2016 klo 9.15-11.30, Virta 352
Ti 23.2.2016 klo 10.00-11.30, Virta 114
Ti 8.3.2016 klo 10.00-11.30, Virta 352
Ti 5.4.2016 klo 9.15-11.30, Virta 352
Ti 12.4.2016 klo 9.15-11.30, Virta 114
Ryhmä (Pohjoismäki) varhaiskasvatus-, lapsen/perheen arki suomalaisessa yhteiskunnassa
Ti 8.9.2015 klo 9.15-10.45, Virta 256
Ti 15.9.2015 klo 9.15-10.45, Virta 256
Ti 29.9.2015 klo 10.15-11.45, Linna luokka 3059, kirjaston tiedonhankinta
Ti 6.10.2015 klo 10.15-11.45, Linna luokka 3059, kirjaston tiedonhankinta
Ti 20.10.2015 klo 9.15-12.30, Virta 256
Ti 24.11.2015 klo 9.15-12.30, Virta 256
Ti 1.12.2015 klo 9.15-12.30, Virta 219
Ti 23.2.2016 klo 10.00-11.30, Virta 352
Ti 22.3.2016 klo 9.00-12.00, Virta 352
Ke 30.3.2016 klo 13.00-16.00, Virta 352
Ti 19.4.2016 klo 9.00-12.00, Virta 114
Ke 20.4.2016 klo 13.00-15.00, Virta 352
Ryhmä (Vuorikoski) aikuiskasvatus, työssä oppiminen, ammatillinen kasvu, opettajuus, yhteiskunnalliset erot ja tasa-arvo (mm. sukupuoli, yhteiskuntaluokka), kriittinen ja feministinen pedagogiikka
Ti 22.9.2015 klo 9-12, PinniB, rh. 3113
Ti 29.9.2015 klo 9-12, Virta rh. 102
To 8.10.2015 klo 10-12, Linna luokka 3059, kirjaston tiedonhankinta
Ti 20.10.2015 klo 9-12, Virta ls. 112
To 22.10.2015 klo 10-12, Linna luokka 3059, kirjaston tiedonhankinta
Ti 1.12.2015 klo 9-12, Virta ls. 120
Ke 2.12.2015 klo 15-18, Virta rh. 243
Ti 8.12.2015 klo 9-12, Virta rh. 243
Ke 9.12.2015 klo 15-18, Virta rh. 243
Ke 10.2.2016 klo 15-18, Virta 102
Ti 12.4.2016 klo 9-12, Virta 112
Ke 13.4.2016 klo 15-18, Virta 215
Ti 19.4.2016 klo 9-12, Virta 352
Ke 20.4.2016 klo 15-18, Virta 243

Lisätiedot

max 12 opiskelijaa/ryhmä

Huom! Täytä ennakkotietolomake viimeistään viikkoa ennen kirjaston opetusta:   https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/15194/lomake.html