x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
– ymmärtää teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvalitatiivisessa tutkimuksessa sekä kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet ja tavoitteena olevan tiedon luonteen
– hallitsee kvalitatiivisen tutkimuksen keskeiset tutkimusotteet ja niihin liittyvät aineiston hankinnan, analysoinnin ja tulkinnan periaatteet
– tuntee laadullisen aineiston hankintaan, analyysiin ja havaintojen tulkintaan liittyvät periaatteet.

Yleiskuvaus

Max. 16 opiskelijaa/ryhmä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Vesa Korhonen, Opettaja
vesa.korhonen[ät]tuni.fi
Kyllikki Rantala, Opettaja
kyllikki.rantala[ät]tuni.fi
Sanna-Mari Salonen-Hakomäki, Opettaja
Hanna-Maija Sinkkonen, Opettaja

Opetus

14.9.2015 – 9.11.2015
Itsenäinen työskentely 78 tuntia
Harjoitukset 30 tuntia
Yleinen ryhmä (Korhonen)
Ti 15.9.2015 - 24.11.2015 viikoittain klo 9-12, Virta rh. 352
Poikkeukset:
, HUOM! Viikolla 42 ei opetusta,
Etusija luokanopettajaopiskelijoilla (Salonen-Hakomäki)
Ma 14.9.2015 klo 12.15-14.30, Linna K112
Ma 21.9.2015 klo 12.15-14.30, Mikroluokka ML53
Ma 28.9.2015 klo 12.15-14.30, Virta219
Ma 19.10.2015 klo 12.15-14.30, Linna K113
Ma 26.10.2015 - 2.11.2015 viikoittain klo 12.15-14.30, Mikroluokka ML53
Ma 9.11.2015 klo 15.15-17.30, Mikroluokka ML53
Ma 16.11.2015 klo 15.15-17.30, Virta219
Ma 23.11.2015 klo 15.15-17.30, TietoPinni ML9
Ma 30.11.2015 klo 15.15-17.30, Virta219
Etusija luokanopettajaopiskelijoilla (Rantala)
Ke 30.9.2015 klo 13.15-15.30, Virta352
To 1.10.2015 klo 9.00-11.15, Virta243
To 8.10.2015 klo 8.30-10.45, Virta352
To 5.11.2015 klo 9.15-11.30, Virta215, opintojakson opetus jatkuu keväällä 2016
Pe 15.1.2016 - 22.1.2016 viikoittain klo 8.15-10.30, Virta243
Ma 1.2.2016 klo 9.15-11.30, Virta243
Pe 5.2.2016 klo 10.15-12.30, Virta243
Pe 12.2.2016 klo 10.00-12.15, Virta243
Etusija luokanopettajaopiskelijoilla (Sinkkonen)
Ma 21.9.2015 - 28.9.2015 viikoittain klo 9.15-11.30, Virta 352
Ma 5.10.2015 klo 9.15-11.30, Virta 102
Ma 19.10.2015 - 2.11.2015 viikoittain klo 9.15-11.30, Virta 219, opintojakso jatkuu keväällä 2016
Ma 11.1.2016 - 25.1.2016 viikoittain klo 9.15-11.30, Virta352
Ma 8.2.2016 klo 9.15-11.30, Virta352

Lisätiedot

HUOM! Opetussuunnitelmassa todetaan, että pakollisina edeltävinä opintoina tälle opintojaksolle ovat perusopintojen "KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena" ja aineopintojen "KASA10 Kasvatustieteen metodologiset lähtökohdat" -jaksot! Jos sinulta puuttuu KASA10 -jakso, ja haluat aloittaa syksyn aikana KASA11/12 -jakson, ilmoittaudu suorittamaan myös KASA10 -jaksoa!