x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvantitatiivisessa tutkimuksessa
- erottaa kvantitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet sekä ymmärtää tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen
- osaa erottaa erilaiset mitta-asteikot ja käyttää tarkoituksenmukaisia tilastollisia tunnuslukuja havaintoaineiston kuvaamisessa
- hallitsee tilastollisten analyysivälineiden käytön hypoteesin testaamisessa, tuntee niiden käyttötilanteet ja soveltamisedellytykset
- hallitsee havaintoaineiston kuvailuun, hypoteesien testaamiseen ja mittarin luotettavuuden arviointiin liittyvät toiminnot SPSS-ohjelman avulla.

Yleiskuvaus

Max. 15 opiskelijaa/ryhmä

HUOM! KATSO ALKAMISAJANKOHTA OPETUSOHLEMASTA! FONSENIN KURSSI ALKAA 31.8.15

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Elina Fonsen, Opettaja
Sanna Ulmanen, Opettaja
sanna.ulmanen[ät]tuni.fi

Opetus

3.9.2015 – 18.12.2015
Itsenäinen työskentely 72 tuntia
Harjoitukset 36 tuntia
Etusija lto:n lisäkoulutus 3:n opiskelijoilla (Fonsén)
Ma 31.8.2015 klo 12.30-14.45, Virta 529
Ke 2.9.2015 klo 12.30-14.45, Virta 529
Ma 7.9.2015 klo 12.30-14.45, Virta 529
Ke 9.9.2015 klo 12.30-14.45, Virta 529
Ke 16.9.2015 klo 9.15-11.30, Virta 529
Pe 18.9.2015 klo 9.15-11.30, Virta 529
Ke 23.9.2015 klo 9.15-11.30, Virta 529
To 24.9.2015 klo 9.15-11.30, Virta 529
Ke 30.9.2015 klo 13.15-15.30, Virta 529
To 1.10.2015 klo 9.15-11.30, Virta 529
Ke 7.10.2015 klo 9.15-11.30, Virta 529
To 8.10.2015 klo 9.15-11.30, Virta 529
Ryhmä (Ulmanen)
Ma 14.9.2015 - 5.10.2015 viikoittain klo 9-12, Virta 529
Ma 19.10.2015 - 7.12.2015 viikoittain klo 9-12, Virta 529

Lisätiedot

HUOM! Opetussuunnitelmassa todetaan, että pakollisina edeltävinä opintoina tälle opintojaksolle ovat perusopintojen "KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena" ja aineopintojen "KASA10 Kasvatustieteen metodologiset lähtökohdat" -jaksot! Jos sinulta puuttuu KASA10 -jakso, ja haluat aloittaa syksyn aikana KASA11/12 -jakson, ilmoittaudu suorittamaan myös KASA10 -jaksoa!

Ulmasen ryhmään otetaan vähintään 11 tutkinto-opiskelijaa. Kaksi paikoista on varattu Päivölän opiskelijoille ja tarvittaessa kaksi avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille.