x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA8 Aikuiskasvatus ja työelämä - Seminaari ja lukupiiri TAI kirjatentti 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää työelämän ja aikuiskasvatuksen tehtäväkentän haasteita sekä niiden yhteiskunnallisia, taloudellisia ja organisatorisia reunaehtoja,
- tiedostaa työelämän ja aikuiskasvatuksen tasa-arvon merkityksen ja aikuisten oppimis- ja kehittymismahdollisuuksien eroja ja
- tuntee aikuiskasvatuksen ja työssä oppimisen muotoja eri työ- ja ammattialoilla ja erilaisissa organisaatioissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa su 30.9.2015 mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marjo Vuorikoski, Opettaja

Opetus

17.11.2015 – 11.2.2016
Itsenäinen työskentely 111 tuntia
Seminaari 24 tuntia
Seminaari ja lukupiiri tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille
Ti 17.11.2015 klo 12-15, Virta ls. 114
Ti 24.11.2015 klo 12-15, Virta ls. 114
To 26.11.2015 klo 12-15, Pinni A3107
To 28.1.2016 klo 9-12, Virta 114
Ti 2.2.2016 klo 9-12, Linna K110
To 4.2.2016 klo 9-12, Virta 114
Ti 9.2.2016 klo 9-12, Virta 114
To 11.2.2016 klo 9-12, Virta 112
Kirjatentti
Vaihtoehtoinen sähköinen kirjatentti muiden yksiköiden opiskelijoille 19.10.2015-14.5.2016, ks. tarkastustaikataulu lisätiedoista (kirjatentin suorittavat eivät ilmoittaudu ryhmään)

Lisätiedot

Seminaariryhmässä max 20 opiskelijaa.

Sähköiset kirjatentit tarkastetaan periodien ja kuukausien lopulla eli piakkoin seuraavien päivien jälkeen:

30.11.2015, 20.12.2015, 31.1.2016, 6.3.2016, 31.3.2016, 30.4.2016 ja 29.5.2016