x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA7 Opetussuunnitelmateoria - Luennot, seminaari ja lukupiiri TAI kirjatentti 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää opetussuunnitelmien yhteiskunnallis-historiallisen ja poliittisen luonteen,
- kehittää ymmärrystään opetussuunnitelmasta (curriculum) opetustyön sekä organisatorisena että älyllisenä keskuksena,
- tunnistaa ja kykenee kriittisesti arvioimaan opetussuunnitelmiin ja niiden laatimiseen vaikuttavia tiede- ja koulutuspoliittisia tekijöitä,
- ymmärtää keskeisiä oppiaineiden ja –sisältöjen valintamekanismeja ja niiden suhteisiin vaikuttavia tekijöitä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa su 30.9.2015 mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Helena Rajakaltio, Vastaava opettaja

Opetus

1.12.2015 – 10.12.2015
Luento-opetus 6 tuntia
Yhteiset luennot (6 h)
Ti 10.11.2015 - 17.11.2015 viikoittain klo 15-17, Virta ls.120
Ti 15.12.2015 klo 15-17, Virta ls.120
Itsenäinen työskentely 114 tuntia
Seminaari 6 tuntia
Seminaari (6 h)
Ryhmä 1
Ti 1.12.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 15-18, Virta rh.352
Ryhmä 2
To 3.12.2015 - 10.12.2015 viikoittain klo 14-17, Virta rh.352
Kirjatentti
Vaihtoehtoinen sähköinen kirjatentti seuraavina aikaväleinä: 19.10.-12.12.2015 ja 11.1.-28.5.2016.

Lisätiedot

Max 16 opiskelijaa/ryhmä