x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA6 Oppimisyhteisöt ja vuorovaikutus - Syksy: kirjatentti, Kevät: Luennot ja seminaari TAI luennot ja kirjallisuus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa sosiokulttuurisen suuntauksen näkökulmasta tarkastella oppimista ja tiedon rakentumista erilaisissa toimintaympäristöissä,
- ymmärtää vuorovaikutuksen, yhteisön, ryhmän ja ohjauksen merkityksen oppimisessa ja asiantuntijuudessa ja
- pystyy analyyttisesti hahmottamaan oppimisen ja tiedon rakentumisen sosiokulttuurisia ja yhteisöllisiä ehtoja

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään su 3.1.2016

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Vesa Korhonen, Vastaava opettaja
vesa.korhonen[ät]tuni.fi

Opetus

8.2.2016 – 14.4.2016
Luento-opetus 6 tuntia
Luennot seminaariryhmiin valituille je niille, jotka suorittavat jakson luennoilla ja kolmella kirjalla (ks. opinto-opas)
Ma 1.2.2016 klo 15-18, Virta 109
To 4.2.2016 klo 9-12, Atalpa 140
Itsenäinen työskentely 111 tuntia
Seminaari 18 tuntia
Ryhmä 1
Ma 8.2.2016 - 22.2.2016 viikoittain klo 15-18, Virta 352
Ma 7.3.2016 - 14.3.2016 viikoittain klo 15-18, Virta 352
Ma 11.4.2016 klo 15-18, Virta 352
Ryhmä 2
To 11.2.2016 - 25.2.2016 viikoittain klo 9-12, Virta 352
To 10.3.2016 - 17.3.2016 viikoittain klo 9-12, Virta 352
To 14.4.2016 klo 9-12, Virta 352
Kirjatentti
Vaihtoeht. sähk. kirjatentti muiden yksiköiden opiskelijoille 1.10.-12.12.2015 ja 1.2.-28.5.2016. Syksyn aikana vain kirjatentti. Keväällä mahdollisuus tenttiä luennot + kirjat (kts. lisätiedot).

Lisätiedot

Max. 16 opiskelijaa/ryhmä

Jakson vaihtoehtoiset suoritustavat:
1) Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat: luennot, seminaari + essee. Osallistuminen opetukseen ja seminaariryhmässä valmisteltava essee tapausanalyysikohteesta.

2) Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, jotka eivät tule valituksi seminaariryhmään ja muiden yksiköiden opiskelijat: luennot + 3 kirjaa. Kirjallisuus suoritetaan kokonaisuutena.

3) Muiden yksiköiden opiskelijat: kirjatentti 4 kirjaa. Kirjallisuus suoritetaan kokonaisuutena.

Suorittaminen kesällä 2016 (tentti avoinna 31.8.2016 saakka):
Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat ja muiden yksiköiden opiskelijat: mahdollisuus tenttiä kurssi sekä a) pelkällä kirjatenttivaihtoehdolla (4 teosta) että b) luennot + 3 kirjaa vaihtoehdolla. HUOM! B-vaihtoehto edellyttää, että luennot ovat käytynä kevään 2016 aikana.
Muiden yksiköiden opiskelijat ja avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat: kirjatentti 4 kirjaa. Kirjallisuus suoritetaan kokonaisuutena.