x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA5 Erot, jaot ja niiden rakentuminen - Luennot ja lukupiiri TAI kirjatentti 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tiedostaa yhteiskunnan, kasvatuksen ja koulutuksen rakenteita ja käytäntöjä, joiden kautta erilaisuus muuntuu eriarvoisuudeksi,
- tunnistaa yhteiskunnalliseen taustaan, etnisyyteen, sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja muihin eroihin liittyviä epätasa-arvoa tuottavia mekanismeja elinikäisen oppimisen eri vaiheissa ja erilaisissa kasvatuksen ja koulutuksen konteksteissa,
- ymmärtää oman ajattelunsa ja toimintansa merkityksen yhdenvertaisuuden edistämisessä ja
- osaa kyseenalaistaa eriarvoisuutta tuottavia rakenteita ja käytäntöjä ja vaikuttaa niiden muuttamiseen.

Yleiskuvaus

Max. 20 opiskelijaa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään 10.1.2016.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hanna Ylöstalo, Opettaja

Opetus

10.2.2016 – 11.5.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot ja lukupiiri tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille
Ke 17.2.2016 klo 12-14, Linna K106, Huom! Opetuksen aloitus onkin 17.2. eikä 10.2., joka aiemmin ilmoitettiin
Ke 24.2.2016 klo 12-14, Virta 120, Aiemmasta ilmoituksesta poiketen tällä kerralla ei järjestetä kontaktiopetusta. Opettaja tiedottaa asiasta tarkemmin jakson alkaessa.
Ke 9.3.2016 klo 14-16, Linna K112, Huom! Tämä aika lisätty aloituksen ajankohdan muututtua!
Ke 6.4.2016 klo 12-15, Virta 120
Ke 13.4.2016 klo 12-15, Virta 112
Ke 20.4.2016 - 27.4.2016 viikoittain klo 12-15, Virta 120
Ke 4.5.2016 klo 12-15, Virta 114
Ke 11.5.2016 klo 12-15, Virta 120
Itsenäinen työskentely 99 tuntia
Kirjatentti
Vaihtoehtoinen sähköinen kirjatentti muiden yksiköiden opiskelijoille 5.10.-12.12.2015 ja 11.1.-28.5.2016. Katso kirjallisuus opetussuunnitelmasta.