x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVS40 Kansainvälisen politiikan työseminaari - Luennot ja seminaari 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on edelleen kehittänyt valmiuksiaan käydä edistynyttä tieteellistä keskustelua vähintään yhden erikoistumisalueen osalta mutta tuntee myös muiden erikoistumisalojen ongelmanasetteluja ja lähestymistapoja. Hän on saanut ajantasaisen kuvan alan viimeaikaisesta ja tekeillä olevasta tutkimuksesta ja tutkimusta tekevistä tahoista. Edeltävien opintojaksojen sekä tämän opintojakson seminaariesitysten ja artikkelijulkaisujen pohjalta opiskelija osaa rakentaa omaa tutkimustyötään tukevan kirjallisuuskatsauksen.

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu kolmesta osin päällekkäisestä jaksosta, jotka ovat opintosuunnan painopistealueiden mukaisia: Eurooppa-tutkimus (I-periodi), maailmanpolitiikka (II-periodi), ja rauhan- ja konfliktintutkimus (III-periodi). Kurssi on mahdollista suorittaa kahdessa periodissa. Opiskelija suorittaa oman suuntaumisensa mukaisen aloitusluennon lisäksi tämän painopistealueen muut kokoontumiskerrat (5), ja käy lisäksi vähintään yhdeltä alueelta vähintään 5 kertaa sekä 5 vapaavalintaista seminaarikertaa, jotka voivat olla myös muiden tahojen järjestämiä aihepiiriä käsitteleviä seminaareja tai puhetilaisuuksia. Lisäksi opiskelija valitsee oman suuntautumisvaihtoehtonsa johtavasta journaalista 3 artikkelia joista suorittaa erikseen yhden suullisesti, esityksessään kahteen muuhun artikkeliin verraten; ja valmistelee työseminaarin aihepiiristä kysymyksiä esittävän ja niihin vastaavan esseen, jossa hyödynnetään kirjallisuutta ja seminaarien vierailuluentoja. Seminaarit koostuvat omien opettajien alustuksista, vierailuluennoista ja vierailuista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on edelleen kehittänyt valmiuksiaan käydä edistynyttä tieteellistä ja käytännöllistä keskustelua vähintään yhden erikoistumisalueen osalta mutta tuntee myös vähintään yhden muun erikoistumisalan ongelmanasetteluja ja lähestymistapoja. Hän on saanut ajantasaisen kuvan alan viimeaikaisesta ja tekeillä olevasta tutkimuksesta,  tutkimusta tekevistä tahoista ja keskeisistä kansainvälisten suhteiden muutostrendeistä. Edeltävien opintojaksojen sekä tämän opintojakson seminaariesitysten ja artikkelijulkaisujen pohjalta opiskelija osaa rakentaa omaa tutkimustyötään tukevan kirjallisuuskatsauksen.

Opettajat

Tuomas Forsberg, Vastaava opettaja
tuomas.forsberg[ät]tuni.fi
Hanna Ojanen, Opettaja
Heino Nyyssönen, Opettaja

Opetus

7.9.2015 – 29.2.2016
Seminaari 30 tuntia
Ma 7.9.2015 - 29.2.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni A4086
Poikkeukset:
12.11.2015 klo 14 –18 , Pinni A4086, Artikkelityöpaja
18.11.2015 klo 14 –18 , Pinni A4086, Artikkelityöpaja
25.11.2015 klo 14 –18 , Pinni A4086, Esseeseminaari
3.12.2015 klo 14 –18 , Pinni A4086, Esseeseminaari