x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVS10 Kansainvälisen politiikan teoria ja metateoria - Luentokurssi 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa arvioida kansainvälisen politiikan teorioita suhteessa toisiinsa, tuntee kansainvälisen politiikan teoreettisen tutkimuksen viimeaikaiset suuntaukset, ymmärtää metateorian merkityksen kansainvälisen politiikan tutkimuksen ja käytännön jäsentämisessä sekä kykenee itsenäisesti vertailemaan kansainvälisen politiikan teorioiden vahvuuksia ja heikkouksia. Syventävien opintojen HOPS laaditaan kurssin yhteydessä.

Yleiskuvaus

Luentokurssi muodostuu luennoista, joilla esitellään keskeiset kansainvälisen politiikan tieteenfilosofiset ja teoreettiset lähtökohdat ja ruoditaan niitä tuoreiden keskustelujen ja opintosuunnan piirissä tehtävää tutkimusta vasten.

Ohjelma:

9.9. Tuomas Forsberg: Kurssin avaus ja tavoitteet

10.9. Tuomas Forsberg: Selittäminen ja ymmärtäminen

16.9. Heino Nyyssönen: Metateoriaa ja ontologiaa

17.9. Hanna Ojanen: Käsitteiden määritteleminen politiikassa ja tutkimuksessa

23.9. Pami Aalto: Kansainvälisen politiikan tienhaarassa

24.9. Hannes Peltonen: Pragmatismin politiikka

30.9. Heino Nyyssönen: Välitilinpäätös + Historian uusi käänne – onko sellaista?

1.10. Anni Kangas: Foucaultin vallan ulottuvuuksista

1.10. Hiski Haukkala: Kriittinen realismi

7.10. Saara Särmä: Feminististä havainnointia

8.10. Patrick Jackson: Philosophy in World Politics, Paavo Koli -sali

Opettajat

Tuomas Forsberg, Vastaava opettaja
tuomas.forsberg[ät]tuni.fi
Heino Nyyssönen, Vastaava opettaja
Heino.Nyyssonen[ät]uta.fi

Opetus

3.9.2015 – 14.10.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 9.9.2015 - 14.10.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni A3103
To 10.9.2015 - 8.10.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni A3107
Poikkeukset:
1.10.2015 klo 12 –16 , Pinni A3107
8.10.2015 klo 12 –14 , Pinni A, Paavo Koli -sali

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Suoritustapa: Luentoabstrakti tai -päiväkirja

Oppimateriaalit

Kurssin POLKVS10 kirjallinen osuus tenttinä