x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKAA99 Politiikan tutkimuksen kandidaatintutkielma ja -seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea, käsitellä ja soveltaa tieteellistä tietoa, kirjoittaa tutkimusraportti sekä puolustaa ja esitellä sitä suullisesti. Opiskelija hallitsee tieteelliseen tutkimustyön prosessin.

Opiskelija osaa soveltaa politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksen teorioita ja tutkimusmenetelmiä valitsemiinsa aineistoihin sekä osaa laatia tieteellisesti pätevään argumentaatioon perustuvan tutkielman. Opiskelija kykenee tieteelliseen keskusteluun kandidaatin tutkielmansa aihepiiristä sekä hankkii laaja-alaista ymmärrystä politiikan tutkimuksen tutkimuskysymyksistä ja niissä hyödynnettävistä teorioista ja metodeista.

Yleiskuvaus

Kandidaatinseminaari, joka kestää lukuvuoden.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kaikki seminaari-ilmoittautumiset 31.5.2014 mennessä sähköpostitse osoitteeseen elina.kestila-kekkonen@uta.fi, jonka jälkeen jako Lahtisen ja Kestilä-Kekkosen ryhmiin

Opettajat

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
mikko.lahtinen[ät]tuni.fi

Opetus

9.9.2015 – 11.5.2016
Seminaari 48 tuntia
Ke 9.9.2015 - 11.5.2016 viikoittain klo 14-17, Pinni A4086

Lisätiedot

Tutkimussuunnitelman laadinta, kandidaatin tutkielman kirjoittaminen ja esittäminen (1. ja 2. versio), opponenttina toimiminen sekä aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn.