x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKAA99 Politiikan tutkimuksen kandidaatintutkielma ja -seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea, käsitellä ja soveltaa tieteellistä tietoa, kirjoittaa tutkimusraportti sekä puolustaa ja esitellä sitä suullisesti. Opiskelija hallitsee tieteelliseen tutkimustyön prosessin.

Opiskelija osaa soveltaa politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksen teorioita ja tutkimusmenetelmiä valitsemiinsa aineistoihin sekä osaa laatia tieteellisesti pätevään argumentaatioon perustuvan tutkielman. Opiskelija kykenee tieteelliseen keskusteluun kandidaatin tutkielmansa aihepiiristä sekä hankkii laaja-alaista ymmärrystä politiikan tutkimuksen tutkimuskysymyksistä ja niissä hyödynnettävistä teorioista ja metodeista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen Tarja Sepälle sähköpostitse 7.12.2015 mennessä

Opettajat

Tarja Seppä, Vastaava opettaja
tarja.seppa[ät]tuni.fi
Tapio Juntunen, Vastaava opettaja
tapio.juntunen[ät]tuni.fi

Opetus

12.1.2016 – 31.5.2016
Seminaari 48 tuntia
Ryhmä I Tarja Seppä
Ti 12.1.2016 - 31.5.2016 viikoittain klo 14-17, Pinni A4086
Ryhmä II Tapio Juntunen
Ti 9.2.2016 - 31.5.2016 viikoittain klo 14-17