x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA41/S28 Valta ja johtajuus puolueissa 5–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Yleiskuvaus

Kaikki länsimaisten poliittisten järjestelmien merkittävimmät päätökset syntyvät puolueiden myötävaikutuksella. Mutta miten puolueiden omat päätökset syntyvät? Tällä kurssilla tarkastelemme puolueita minikokoisina poliittisina järjestelminä (Eldersweld 1964), joiden sisäiset valtarakenteet määrittelevät puoluejohtajien toimintamahdollisuuksien rajat. Kurssin suorittanut kykenee 1) erittelemään valtajärjestelmien keskeiset komponentit ja niiden väliset suhdeverkostot, 2) tuntee suhdeverkostojen tasapainossa tapahtuneet historialliset muutokset ja 3) ymmärtää puolueiden johtamisen nykyhaasteet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ei ole ennakkoilmoittautumista.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Suoritusvaihtoehto 1: sähköinen kirjallinen tentti
Haku 13.8.2015 alkaen ympäri lukuvuoden

Suoritusvaihto 2: osallistuminen opetukseen
Haku 13.8.2015 alkaen

Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi

Opettajat

Vesa Koskimaa, Vastaava opettaja
vesa.koskimaa[ät]uta.fi

Opetus

19.10.2015 – 14.12.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 19.10.2015 - 14.12.2015 viikoittain klo 14-17, Päätalo C6

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luentojen aikana käydään niihin ja opettajan jakamaan oheislukemistoon perustuvaa keskustelua ja kurssin lopuksi suoritetaan kaikkiin näihin pohjaava kirjallinen tentti.