x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA31/S10/23 Deliberatiivinen demokratia 5–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Yleiskuvaus

Kurssilla käsitellään deliberatiivisen demokratian käsitettä, käsitteen historiaa, sen eri määritelmiä sekä sitä, miten se eroaa muista demokratiakäsityksistä. Kurssilla pohditaan myös sitä, millaisilla kriteereillä keskustelun deliberatiivisuutta voidaan mitata sekä sitä, miten deliberatiivisen demokratian käsitettä on kritisoitu. Lisäksi kurssilla tutustutaan deliberatiivisen demokratian käytännön toteutuksiin, joita usein kutsutaan demokraattisiksi innovaatioksi. Kurssi suoritetaan osallistumalla deliberatiiviseen keskusteluun ja tenttimällä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ei ennakkoilmoitautumista

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Suoritusvaihto 1: osallistuminen opetukseen
Haku 13.8.2015 alkaen

Suoritusvaihtoehto 2: sähköinen kirjallinen tentti
Haku 13.8.2015 alkaen ympäri lukuvuoden

Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi

Opettajat

Kaisa Herne, Vastaava opettaja
kaisa.herne[ät]uta.fi

Opetus

22.10.2015 – 10.12.2015
Luento-opetus 28 tuntia
To 22.10.2015 - 10.12.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni A1081
Ke 28.10.2015 - 9.12.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni A1081

Arviointi

Numerolla 1-5.