x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA22/S22 Globalisaatio ja transatlanttinen integraatio 5–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen tuntemus Euroopan integraation vaikutuksesta EU:n jäsenmaiden politiikkaan sekä etujärjestöjen ja muiden toimijoiden vaikutuskanavista unionin päätöksenteossa. Opiskelija kykenee tunnistamaan kansallisen ja EU:n tason vuorovaikutuksen eurooppalaisessa politiikassa. Opiskelija hahmottaa erityisesti miten integraatio on vaikuttanut suomalaiseen poliittiseen järjestelmään ja yhteiskuntaan sekä miten Suomen poliittiset toimijat ovat pyrkineet vaikuttamaan unionin päätöksentekoon.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan transatlanttista integraatiota kansallisen ja kansainvälisen tason välisenä prosessina, joka tuottaa kansainvälistä hallintaa ja syventää EU:n ja Yhdysvaltain välistä taloudellista ja poliittista kumppanuutta. Lisäksi kurssilla tarkastellaan transatlanttista integraatiota yhtenä globalisaatiota rakentavaista nyt käynnissä olevista muutosprosesseista, jonka vahvuus ja heikkous määräytyvät suhteessa Aasian kulttuureihin ja alueellisen integraatioon (BRICS, SCO, Unasur).  

Kurssi koostuu neljästä luentokerrasta, kolmesta seminaari-istunnosta (3 x 4 h) ja yhdestä palauteseminaarista. Seminaarit on jaettu kolmeen teemaan, 1) kansainvälinen yhteisö, maailmanpolitiikka ja transatlanttinen integraatio, 2) alueelliset integraatiot sekä Intian ja Kiinan sivilisaatiot ja näiden suhde maailman muutokseen, 3) transatlanttinen integraatio poliittisena prosessina sekä kansallisen ja kansainvälisen tason toimijoiden välisenä vuorovaikutuksena. Seminaareja varten opiskelijan perehtyvät kuhunkin teemaan etukäteen jaetun opintomateriaalin pohjalta ja valmistelevat ryhmätyönä alustuksen keskustelun pohjaksi.  

Kurssin aikana jokainen opiskelija valmistelee 7-12 sivun esseen kurssin korvaaman opintokokonaisuuden näkökulmasta. Esseen palautetaan 3 viikkoa seminaarien päättymisen jälkeen, ja palauteseminaari on siitä viikon kuluttua. Tuolloin opettajat esittävät kootun palautteen ja opiskelijat saavat kommentoidun paperinsa viimeisteltäväksi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Suoritusvaihto 1: osallistuminen opetukseen
26.11.2015 alkaen
Suoritusvaihtoehto 2: sähköinen kirjallinen tentti
Haku 13.8.2015 alkaen ympäri lukuvuoden

Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi

Opettajat

Marko Juutinen, Opettaja
marko.juutinen[ät]uta.fi
Jyrki Käkönen, Opettaja
jyrki.kakonen[ät]uta.fi

Opetus

10.3.2016 – 19.5.2016
Luento-opetus 8 tuntia
To 10.3.2016 - 17.3.2016 viikoittain klo 12-16, Pinni A3107
Seminaari 14 tuntia
To 31.3.2016 - 28.4.2016 viikoittain klo 12-16, Pinni A3107
To 12.5.2016 - 19.5.2016 viikoittain klo 12-16, Pinni A3107

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

10 artikkelia kustakin kolmesta teemasta sekä viimeisimpiä tutkimusartikkeleja. Ilmoitetaan ennen kurssin alkua.