x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
BTK2112 Kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma - Kandiseminaari (KEVÄT) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
BioMediTech

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ajantasaisen tieteellisen näkemyksen valitsemassaan bioteknologian alan erityiskysymyksessä. Opiskelija ymmärtää systemaattisen tiedonhankinnan periaatteet ja osaa soveltaa niitä itsenäiseen työskentelyyn. Opiskelija osaa laatia tieteenalan käytänteiden mukaisen, sujuvalla suomen tai englannin kielellä kirjoitetun tieteellisen tutkielman.

Yleiskuvaus

Luonnontieteen kandidaatin tutkintoon liittyvä opinnäytetyö, jossa opiskelija kirjoittaa tutkielman valitsemastaan bioteknologian alan erityiskysymyksestä siten, että sen aihe syventää aiemmissa perus- ja aineopinnoissa kertynyttä tietämystä. Opintojaksoon sisältyy kandidaattiseminaari, kypsyysnäyte sekä kirjaston järjestämät kurssit Systemaattinen tiedonhankinta sekä Refworks-viitteidenhallintaohjelma.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anne Kallioniemi, Vastaava opettaja
anne.kallioniemi[ät]tuni.fi

Opetus

18.1.2016 – 15.4.2016
Luento-opetus 8 tuntia
Luento
Ma 18.1.2016 klo 13.15-15.00, histoluokka
Ma 1.2.2016 klo 14.15-16.00, histoluokka
Seminaari 6 tuntia
Seminaari
Pe 18.3.2016 klo 9.15-12.00, punainen neukkari
Pe 15.4.2016 klo 9.15-12.00, punainen neukkari
Kirjaston opetus, ilmoittautuminen ja ennakkotehtävä http://libguides.uta.fi/c.php?g=233275&p=1663982
Pe 29.1.2016 klo 9.00-11.15, Arvo, Tertio kirjasto, Tietokannat ryhmä 1
Pe 29.1.2016 klo 12.00-13.30, Arvo, Tertio kirjasto, RefWorks ryhmä 1
Pe 5.2.2016 klo 9.00-11.15, Arvo Tertio kirjasto, Tietokannat ryhmä 2
Pe 5.2.2016 klo 12.00-13.30, Arvo Tertio kirjasto, RefWorks ryhmä 2

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kandidaatin tutkielman yksityiskohtaiset arviointiperusteet löytyvät yksikön opiskelusivuilta ja opintojakson Moodle-sivustolta.

Kypsyysnäyte tarkastetaan sekä asiasisällön että kielen osalta asteikolla hyväksytty/hylätty. Asiasisällön osalta kypsyysnäytteen tarkastaa tutkielman tarkastaja ja kieliasun puolestaan suomen tai ruotsin kielen opettaja.

Lisätiedot

Tutkielman sisällön, laajuuden, rakenteen, kirjoitustyylin ja ulkoasun osalta tulee noudattaa erikseen annettuja ohjeita.

Kirjaston kursseille (Systemaattisen tiedonhankkinnan perusteet ja Refworks) klk 2016 ilmoittautuminen: http://libguides.uta.fi/c.php?g=233275&p=1663982

Opintojakson Moodle avain: BMT_kandi