x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOIA1 Johdatus hoitotieteeseen 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata hoitotieteen kehittymisen pääpiirteissään
- osaa määritellä hoitotieteen ja perhehoitotieteen peruskäsitteitä ja mielenkiinnon kohteita

Opettajat

Professori Tarja Suominen, Vastaava opettaja

Opetus

Kirjatentti
To 29.10.2015 klo 12.00-16.00, T-rakennuksen luentosali, Medisiinarinkatu 3
To 3.12.2015 klo 12.00-16.00, T-rakennuksen luentosali
To 21.1.2016 klo 12.00-16.00, T-rakennuksen luentosali, Tentteihin (29.10, 3.12. ja 21.1.) ilmoittautuminen 7 päivää ennen tenttiä NettiRekan kautta osoitteessa: http://www.uta.fi/opiskelu/nettirekka

Oppimateriaalit

Tenttikirjallisuus:

Eriksson K, Isola A, Kyngäs H. ym. 2012. Hoitotiede. 4. painos. WSOY.

Åstedt-Kurki P, Jussila A-L, Koponen L, Lehto P, Maijala H, Paavilainen R & Potinkara H. 2008. Kohti perheen hyvää hoitamista. WSOY.

HOITOTIEDE LEHTI NUMERO 3, 2012. Kaikki lehden artikkelit.