x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/YKY
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisen tutkimuksen peruskäsitteitä, tuntee laadullisen tutkimuksen menetelmiä, osaa lukea ja arvioida laadullista tutkimusta sekä arvostaa erilaisia tiedon muotoja. Opiskelija ymmärtää ihmisten toiminnan ja kokemuksen tutkimuksen merkityksen. Hän osaa asettaa tiedon ja vallan väliseen suhteeseen liittyviä kysymyksiä ja keskustella niistä. Hän tunnistaa yhteiskunnallisten erojen ja hierarkioiden merkityksen yhteiskunnallisen tiedon tuotannossa ja ymmärtää yhteiskunnallisen marginalisaation, huono-osaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden kysymyksiä.

Yleiskuvaus

Kurssin suorittamiseen sisältyy 1) luentojen seuraaminen, 2) luentoihin liittyvien oheisartikkelien tai muun materiaalin läpikäynti, 3) luentoja ja artikkeleita/oheismateriaalia käsittelevät ryhmäkeskustelut ja niiden raportointi Moodlessa. Luentoihin ja ryhmäkeskusteluihin osallistuminen ovat keskeinen osa opiskelijoilta kurssilla edellytettyä työtä. Luennoista tehdään myös tallenteet, jotka ovat katsottavissa Moodle-alustalla 2 viikon ajan. Katsomalla luennot Moodlesta luennoilta voi olla pois enintään kaksi luentokertaa.

Luennot ovat maanantaisin 11.1.-22.2.16 klo 14.15-16.45 (Päätalo D10A). Ryhmäkeskustelut luentojen jälkeen klo 16.45-18 tai muuna ryhmän sopimana aikana.

Luentorunko:

11.1.2016 Johdatus kurssin teemoihin

 • Kurssin ohjelma, suorittaminen ja käytännön asiat
 • Suvi Raitakari: Toiminta, tulkinta ja tieto – näkökulmana toiseuden ja erojen tutkimus

18.1.2016 Sukupuoli, seksuaalisuus

 • Hanna Ojala: Biologian sosiaaliset tulkinnat haastattelupuheessa: Miehet ja eturauhassyöpä
 • Tuula Juvonen: Heteronormatiivisuuden rakentaminen tutkimuksessa

25.1.2016 Lapset ja nuoret

 • Mari Korpela: Lasten etnografinen tutkimus: Länsimaalaiset lapset Intian Goalla, eliittiä vai marginaalissa, tuttuja vai vieraita?
 • Päivi Honkatukia: Monikulttuurisuuteen liittyvät jännitteet nuorisotutkimuksen kohteena. Miten tutkia kysymystä kunniaan liittyvästä väkivallasta?

1.2.2016 Aikuisuus ja vanhuus

 • Riikka Haahtela: Asunnottomat naiset palvelujärjestelmässä - erilaisia lähestymistapoja
 • Heli Valokivi:  Vanhukset hyvinvointipalvelujen kentillä – tutkimassa oman elämän osallisuutta ja vastuuta

8.2.2016 Mielenterveys

 • Suvi Raitakari: Yhteiskunnallisesti määritelty mielenterveys/sairaus: asiantuntija- ja kokemustiedon yhteensovittamisen jännitteet
 • Kokemusasiantuntijan puheenvuoro

15.2.2016 Rikollisuus, päihteet

 • Timo Harrikari: Kriminaalihuollosta rikosseuraamuksiin – rikollisuutta koskevan sosiaalityön keskeisiä muutoksia 1960-luvulta nykypäivään
 • Harri Sarpavaara: Päihdeongelmaisten rikoksentekijöiden muutosmotivaation tutkiminen  

22.2.2016 Etnisyys ja kansalaisuus  

 • Marko Juntunen: Etnisyys antropologisen tutkimuksen kohteena
 • Helena Oikarinen-Jabai: Somalitaustaiset nuoret kuulumisiaan määrittelemässä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen NettiOpsussa

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jenni-Mari Räsänen, Vastaava opettaja
Jenni-Mari.Rasanen[ät]uta.fi
Sinikka Forsman, Opettaja
Sinikka.Forsman[ät]uta.fi

Opetus

11.1.2016 – 22.2.2016
Luento-opetus 21 tuntia
Ryhmätyöskentely 8 tuntia
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Luentojen temaattiseen jäsennykseen liittyvä kirjallisuus.

Lisätiedot

Luennot, kirjallisuus ja muu kurssilla jaettava materiaali, näiden pohjalta tapahtuvat itsenäiset pienryhmätehtävät  ja niiden raportointi Moodlessa.