x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYA5 Kandidaatintutkielma (Tampere), jatkuu ed. lukuvuodelta 10 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tutkielman tekemisen perustaidot: tutkimustehtävän muotoilun, relevantin tutkimuskirjallisuuden hankinnan, itsenäisen tieteellisen ajattelun, tieteellisen tekstin tuottamisen, kirjoittamisprosessin läpiviemisen ja tieteellisen argumentoinnin hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen.

Opettajat

Satu Ylinen (ryhmä 1), Opettaja
Tarja Vierula (ryhmä 2), Opettaja

Opetus

Seminaari
Seminaariryhmä 1 (Satu Ylinen)
Pe 4.9.2015 klo 16.30-20.30, Linna seminaarihuone 6017
La 5.9.2015 klo 9.00-14.30, Linna seminaarihuone 6017
Pe 18.9.2015 klo 16.30-20.30, Linna seminaarihuone 6017
La 19.9.2015 klo 9.00-14.30, Linna seminaarihuone 6017
Seminaariryhmä 2 (Tarja Vierula)
Ti 25.8.2015 klo 16.15-18.00, Linnan seminaarihuone 6018
Ti 15.9.2015 klo 16.15-19.00, Linna seminaarihuone 6018
Ti 6.10.2015 klo 16.15-18.00, Linna seminaarihuone 6018
Ti 3.11.2015 klo 16.15-19.00, Linna seminaarihuone 6018
Ti 10.11.2015 klo 16.15-19.45, Linna seminaarihuone 6018

Lisätiedot

Keväällä 2014 aineopintokokonaisuuden aloittaneelle ryhmälle