x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASPUHS7 Puhetekniikan ja vokologian opettaminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella puhe- ja äänikoulutukseen tarkoituksenmukaisen opetusuunnitelman tavoitteineen, oppimismenetelmineen ja arviointeineen
- osaa tehdä ja ohjeistaa puheen ja äänen harjoituksia selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti
- osaa systemaattisesti ohjata puhetekniikan ja äänenkäytön oppimista ottaen huomioon oppijoiden ja oppimistyylien sekä erilaisten yhteiskunnallisten/kulttuuristen sekä fyysisten toimintaympäristöjen erot
- tuntee puheen ja äänenkäytön harjoittamisen fysiologisia ja fysikaalisia perusteita
- osaa analysoida eri harjoittamismenetelmien vaikutuksia ja vaikutusperusteita tutkimusperustaisesti
- osaa tarkastella, jäsentää ja kehittää puhepedagogista asiantuntijuuttaan

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Irma Ilomäki, Vastaava opettaja

Opetus

20.10.2015 – 20.5.2016
Luento-opetus 12 tuntia
Itsenäinen työskentely 83 tuntia
Harjoitukset 40 tuntia

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen, opetusharjoitukset, osaamisportfolio ja tentti/essee.

OPINTOJAKSO PERUTTU!