x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASPUHP2 Oman äänen analyysi ja harjoittaminen 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija:
- osaa analysoida omaa ja muiden puhetta ja ääntä kuulonvaraisesti
- ymmärtää yleisimpien puheteknisten mittausten yhteydet kuultavissa olevaan
- tuntee oman ääni-instrumenttinsa mahdollisuuksia, tunnistaa oman äänenkäyttönsä vahvuudet ja kehittämiskohteet
- tuntee keskeisiä puheteknisiä harjoituksia ja niiden tavoitteita
- osaa kehittää äänenkäyttöään ja puheilmaisuaan harjoittein

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Irma Ilomäki, Vastaava opettaja

Opetus

7.9.2015 – 16.11.2015
Itsenäinen työskentely 99 tuntia
Harjoitukset 18 tuntia
Ryhmä 1 (analyysiosio)
Ma 7.9.2015 - 5.10.2015 viikoittain klo 15.00-18.00, Virta 447
Ryhmä 2 (analyysiosio)
Ke 9.9.2015 - 7.10.2015 viikoittain klo 9.00-12.00, Virta 447
Ryhmät 1 ja 2 (harjoitusosio-molemmat ryhmät yhdessä)
Ma 19.10.2015 - 16.11.2015 viikoittain klo 15.00-18.00, Virta 005

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset:

Osallistuminen opetukseen, harjoitukset ja ohjattu teoriaperustainen kokoava harjoitustyö opintojakson analyyseista.