x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASERIT1 Inklusiivinen pedagogiikka ja oppimisen tukeminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee kolmiportaisen tuen mallin ja osaa soveltaa sen muotoja tuen eri portailla joustavasti
- tietää eriyttämisen monipuoliset mahdollisuudet lapsen yksilöllisessä tukemisessa ja osaa hyödyntää siinä erilaisia opetusmenetelmiä ja -järjestelyjä
- tunnistaa erilaisia yksilöllisiä oppimisen orientaatioita
- tuntee yhteisopettajuuden ja samanaikaisopettajuuden mahdollisuudet ja ymmärtää niiden käyttämisen asiantuntijuutensa kautta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hanna-Maija Sinkkonen, Vastaava opettaja

Opetus

4.4.2016 – 17.5.2016
Itsenäinen työskentely 122 tuntia
Seminaari 15 tuntia
Ryhmä 1 (ensisijaisesti luokanopettajaopiskelijoille)
Ma 4.4.2016 klo 9.15-11.30, Virta114
Ma 18.4.2016 klo 9.15-11.30, Virta114
Ma 25.4.2016 klo 9.15-11.30, Virta114
Ma 9.5.2016 klo 9.15-11.30, Virta114
Ma 16.5.2016 klo 9.15-11.30, Virta114
Ryhmä 2 (ensisijaisesti luokanopettajaopiskelijoille)
Ti 5.4.2016 klo 15.15-17.30, Virta114
Ti 19.4.2016 klo 15.15-17.30, Virta114
Ma 25.4.2016 klo 15.15-17.30, Virta114
Ti 10.5.2016 klo 15.15-17.30, Virta114
Ti 17.5.2016 klo 15.15-17.30, Virta114
Ryhmä 3 (ensisijaisesti varhaiskasvatuksen opiskelijoille)
Ma 4.4.2016 klo 15.15-17.30, Virta 114
Ma 18.4.2016 klo 15.15-17.30, Virta 114
Ma 25.4.2016 klo 12.30-14.45, Virta 114
Ma 9.5.2016 klo 12.30-14.45, Virta 120
Ma 16.5.2016 klo 12.30-14.45, Virta 114
Kirjatentti

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen, opintotehtävä ja observointitehtävä. Luentojen tilalla kirjatentti.