x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA12 Kvantitatiiviset menetelmät 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot politiikan tutkimuksessa yleisimmin käytetyistä tilastomenetelmistä, tilastollisista aineistoista ja niiden käyttömahdollisuuksista sekä kvantitatiivisen aineiston analysoinnista tilasto-ohjelman avulla. Opiskelija tuntee yleisimmin käytetyt kuvailevat tilastomenetelmät, tilastolliset perustermit ja tilastollisen mallintamisen periaatteet sekä osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti esimerkiksi opinnäytetyössä.

Yleiskuvaus

Kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmät ja niiden soveltaminen politiikan tutkimuksessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostitse 1.9.2015 mennessä (elina.kestila-kekkonen@uta.fi).

Opettajat

Elina Kestilä-Kekkonen, Vastaava opettaja
elina.kestila-kekkonen[ät]uta.fi

Opetus

8.9.2015 – 16.10.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 8.9.2015 - 13.10.2015 viikoittain klo 10-12, Päätalo C6
To 10.9.2015 - 15.10.2015 viikoittain klo 10-12, Päätalo C6
Pe 16.10.2015 klo 10-13, Pinni A3111, Tentti
Harjoitukset 14 tuntia
To 10.9.2015 - 15.10.2015 viikoittain klo 12-14, Linna ML51

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin. Luentotentti (60 %) sekä parityönä toteutettava empiirinen harjoitustyö (40 %).   Luennoilla ja harjoituksissa on läsnäolopakko. Luennoilta voi olla pois kerran ilman korvaavuuksia, harjoituksista ei kertaakaan ilman korvaavuuksia.