x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYS2A Syventävä ammatillinen asiantuntijuus/ Moniammatillisuus -klinikkaopetus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää ymmärrystään ammatillisen sosiaalityön käytännöistä ja toteutuksesta valitsemallaan erityisalueella (kuten moniammatilliset työkäytännöt, ammattikäytäntöjen kehittäminen, dokumentointi osana ammattikäytäntöjä, sosiaalityön työmenetelmät).

Yleiskuvaus

Opintojakso toteutetaan ongelmalähtöisen oppimisen (pbl) menetelmällä opetus- ja tutkimusklinikkayhteistyönä  Tampereen yliopistollisen sairaalan sosiaalityön kanssa.  Opiskelu kurssilla koostuu ryhmän pbl-istunnoista (noin kahden viikon välein) sekä istuntojen välissä tapahtuvasta itsenäisestä työskentelystä. Itsenäinen työskentely sisältää perehtymistä oppimistehtävän mukaiseen tutkimuskirjallisuuteen (sis. myös omaa tiedonhakua), havainnointia Taysissa sekä kirjallisen koosteen vastauksena oppimistehtävään. Kontaktiopetuskertojen välissä opiskelijan tulee varata aikaa itsenäiseen työskentelyyn n. 25 tuntia, joka sisältää 8 tuntia (yhteen tai kahteen päivään ajoittuvana) havainnointia Taysissa. Omasta oppimisprosessista kirjoitetaan kurssin ajan sähköistä reflektiopäiväkirjaa. Kurssin lopuksi kirjoitetaan n. 5-7 liuskan kokoava oppimisreflektio. Kurssilla on käytössä moodle-alusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

E-lomakkeella 3.9.2015 mennessä.

Opettajat

Aino Ritala-Koskinen, Vastaava opettaja
aino.ritala-koskinen[ät]tuni.fi
Merja Mustaniemi, Vastaava opettaja

Opetus

22.9.2015 – 8.12.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 22.9.2015 - 8.12.2015 joka toinen viikko klo 12-16, Kontaktiopetuspäivät: 22.9., 6.10., 27.10., 10.11., 24.11. ja 8.12. Opetuspaikka Tays M-rakennus 0-kerros, sosiaalityöntekijöiden neuvotteluhuone. PAITSI aloitus 22.9. ja lopetus 8.12. TaY Linna 6017.
Poikkeukset:
22.9.2015 , Linna 6017, Kokoontuminen yliopistolla
8.12.2015 , Linna 6017, Kokoontuminen yliopistolla

Arviointiperusteet

Arvioinnissa huomioidaan aktiivinen osallistuminen ryhmäistuntoihin, kurssinaikaisen reflektiopäiväkirjan kirjoittaminen, oppimistehtäviin tuotetut yksilökohtaiset vastaukset sekä lopputyönä jätettävä oppimisreflektio.