x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVA41 Turvallisuustutkimus ja turvallisuusongelmat kansainvälisissä suhteissa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijat tuntevat kansainvälisen turvallisuustutkimuksen (International Security Studies, ISS) kehityksen pääpiirteet sekä keskeiset teoreettiset lähestymistavat. Opiskelijat saavat kurssilta valmiuksia ajankohtaisten poliittisten ongelmien ja historiallisten esimerkkien analysointiin turvallisuustutkimuksen lähestymistapojen näkökulmasta. Yleiskuvaus: Kurssilla tutustutaan kansainvälisen turvallisuustutkimuksen kehitykseen ja perinteeseen kylmän sodan aikana. Kansainvälisen politiikan turvallisuuskeskustelun kehitystä tarkastellaan erityisesti strategian tutkimuksen ja rauhantutkimuksen perinteiden näkökulmista. Lisäksi kurssilla perehdytään kansainvälisen turvallisuustutkimuksen agendan laajenemiseen ja syvenemiseen 1980-luvulta lähtien. Keskeinen kurssin tavoite on pyrkiä ymmärtämään miten turvallisuus hahmottuu kansainvälisissä suhteissa tutkimuksen näkökulmasta. Tieteenalan kehityksen lisäksi kurssilla tutustutaan kansainvälisen politiikan käytännön turvallisuusongelmiin, joita tarkastellaan tutkimuksellisesti rakennettavien ryhmäalustusten kautta. Esimerkkejä mahdollisista ryhmäalustusten teemoista: sotien ja konfliktien muuttunut luonne; sodan oikeutus; epävarmuus ja turvallisuusdilemmat kansainvälisissä suhteissa; sukupuolittunut väkivalta; ympäristöturvallisuus, ilmastonmuutos ja luonnonvarat; kyberturvallisuus; talous- ja terveysturvallisuus.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille tulee ilmoittautua etukäteen sähköisesti ja sinne otetaan kurssin suorittamiseen sisältyvästä pienryhmätyöskentelystä johtuen enintään 32 opiskelijaa. Etusijalla ovat kansainvälisen politiikan sekä politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat. Kurssille pääsevät valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja jos paikkoja riittää, pääsevät kurssille myös muiden pääaineiden ja tutkinto-ohjelmien opiskelijat. Kurssille osallistumiseksi opiskelijoilta edellytetään aikaisempina opintoina POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi. Ilmoittautuminen e-lomakkeella 21.9 - 4.10.2015.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Suoritusvaihto 1: osallistuminen opetukseen
Haku 13.8.2015 alkaen

Suoritusvaihtoehto 2: sähköinen kirjallinen tentti
Haku 13.8.2015 alkaen ympäri lukuvuoden

Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi

Opettajat

Tapio Juntunen, Vastaava opettaja
tapio.juntunen[ät]uta.fi

Opetus

20.10.2015 – 10.12.2015
Luento-opetus 9 tuntia
Ti 20.10.2015 klo 9-12, Linna K110
Ke 21.10.2015 klo 16-19, Linna K110
To 10.12.2015 klo 12-15, Linna K110
Ryhmätyöskentely 16 tuntia
Ti 3.11.2015 - 10.11.2015 viikoittain klo 10-12, Linna K110
To 5.11.2015 - 12.11.2015 viikoittain klo 12-14, Linna K110
Ti 24.11.2015 - 1.12.2015 viikoittain klo 10-12, Linna K110
To 26.11.2015 - 3.12.2015 viikoittain klo 12-14, Linna K110
Itsenäinen työskentely 12 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kurssin oheismateriaali jaetaan kurssin yhteydessä sekä kootaan kurssin moodle-alustalle. Halutessaan opiskelijat voivat käyttää kurssin oheislukemistona teosta BuzanHansen, The Evolution of International Security Studies. Cambridge University Press 2009  (e-materiaali) (2 op)