x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYA3A2 Asiakastyön menetelmät, luennot (Seinäjoki) 3 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Seinäjoki
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

STYA3A1 Asiakastyön teoriat: Opiskelija hahmottaa käytännön asiakastyön teoreettisen perustan ja kontekstin sekä tuntee asiakastyön keskeiset teoreettiset lähtökohdat ja jäsennykset.

STYA3A2 Asiakastyön menetelmät: Opiskelija tuntee sosiaalisen auttamistyön, ammatillisen vuorovaikutuksen ja haastattelun perusteet sekä osaa eritellä asiakastyön menetelmien paikkaa asiakastyössä. Opiskelija tuntee asiakastyössä käytettäviä interventiomenetelmiä ja tapoja, joilla menetelmiä sovelletaan käytännössä.

Opettajat

Ylinen Satu, Opettaja

Opetus

13.1.2016 –
Luento-opetus
Asiakastyön menetelmät, luennot
Ke 13.1.2016 klo 16.15-19.15, luokka 133Y, Luokka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu(orientaatio aineopintoihin ja asiakastyön menetelmät -jakson aloitus)
Pe 19.2.2016 klo 16.15-20.30, luokka 303A, Luokka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu
La 20.2.2016 klo 9-14.15, luokka 303A
Pe 11.3.2016 klo 16.15-20.30, luokka 133Y
La 12.3.2016 klo 9-14.15, luokka 133Y

Oppimateriaalit

1. Koski-Jännes, Anja & Riittinen, Liisa & Saarnio, Pekka (toim.) 2008. Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi.

2. Mullender, Audrey & Ward, David & Fleming, Jennie 2013. Empowerment in Action. Self-Directed Groupwork. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

3. Seikkula, Jaakko & Arnkil, Tom Erik 2005. Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi.

4. Sommers-Flanagan, Rita & Sommers-Flanagan, John 2009.  Clinical Interviewing.  Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons Wiley. Chapters 1-4.

5. Särkelä, Antti 2001 tai 2011. Välittäminen ammattina. Näkökulmia sosiaaliseen auttamistyöhön. Tampere: Vastapaino.

Lisätiedot

Luennot, osallistuminen opetukseen, essee.

Opiskelijat laativat ryhmäesseen luentojen ja opintojakson kirjallisuuden pohjalta.