x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVA33 Kansainvälinen poliittinen talous ja finanssikriisin politiikka 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee maailmantalouden yleisen rakenteen sekä keskeiset instituutiot ja hallintajärjestelmät. Hän ymmärtää näiden rakenteiden historiallisen kehityksen ja globalisaation merkityksen kansainväliselle taloudelle. Samalla hän osaa hahmottaa maailmantalouden organisoimista ja säätelyä koskevien kysymysten poliittisen luonteen ja erilaisten toimijoiden pyrkimykset vaikuttaa niihin. Hän tuntee myös kansainvälisen poliittisen talouden tutkimuksen käsitteistön ja tietää alan keskeisimmät teoreettiset lähestymistavat, joita hän kykenee itsenäisesti soveltamaan kansainvälisen poliittisen talouden ajankohtaisiin aiheisiin.

Yleiskuvaus

Kansainvälinen poliittinen talous asettaa poliittiselle päätöksenteolle reunaehtoja, joihin sekä kansainvälisen että kansallisen tason toimijat joutuvat vastaamaan. Maailmanpolitiikan alaan liittyvän kurssin luento-osuudella hahmotetaan yhtäältä kansainvälisen poliittisen talouden peruskäsitteitä ja sanastoa sekä toisaalta näiden rakenteiden tuottamaan valtaa ja vastavaltaa. Kurssin jälkimmäisessä, vain tutkinto-ohjelman pääaineopiskelijoille tarkoitetussa seminaariosuudessa, tarkastellaan ryhmätöiden avulla sitä, kuinka Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella on reagoitu viime vuosien talouskriisiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt. Kaikki 24.8. mennessä ilmoittautuneet on valittu kurssille.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Suoritusvaihto 1: osallistuminen opetukseen
Haku 13.8.2015 alkaen

Suoritusvaihtoehto 2: sähköinen kirjallinen tentti
Haku 13.8.2015 alkaen ympäri lukuvuoden

Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi

Opettajat

Heino Nyyssönen, Vastaava opettaja
heino.nyyssonen[ät]uta.fi

Opetus

10.9.2015 – 12.11.2015
Luento-opetus 10 tuntia
To 10.9.2015 - 8.10.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni A Paavo Koli -sali
Poikkeukset:
1.10.2015 klo 10 –12 , Pinni A3111
Seminaari 12 tuntia
To 29.10.2015 - 12.11.2015 viikoittain klo 10-14, Pinni A Paavo Koli -sali
Poikkeukset:
5.11.2015 klo 9 –10 , Pinni A3111, klo 10-14 Paavo Koli -sali

Oppimateriaalit

POLKVA33 tenttikirjat

Lisätiedot

Sivuaineilijat voivat suorittaa luennot + yhden kirjan. Pääaineen opiskelijoille kurssi koostuu luennoista, seminaarissa esitettävästä ryhmätyöstä ja esseestä.