x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLPOP04 Poliittiset aatteet ja ideologiat 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee poliittisten ideologioiden historian pääpiirteet, on tutustunut oman aikansa ideologioihin sekä on perehtynyt ideologioiden luonteeseen ja niiden rooliin yhteiskuntien kehityksessä. Opiskelija myös osaa tunnistaa todellisuudessa vaikuttavia poliittisia ideologioita, niiden historiallis-yhteiskunnallisia lähtökohtia sekä arvioida ideologioiden mahdollisia käytännön seurauksia ja vaikutuksia paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Yleiskuvaus

Luennoilla perehdytään poliittisten ideologioiden luonteeseen ja keskeisten poliittisten ideologioiden historiaan ja asemaan yhteiskuntien ja poliittisten järjestelmien kehityksessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ei ole ennakkoilmoittautumista.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Suoritusvaihto 1: osallistuminen opetukseen
26.11.2015 alkaen

Suoritusvaihtoehto 2: sähköinen kirjallinen tentti
Haku 13.8.2015 alkaen ympäri lukuvuoden

Opettajat

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
mikko.i.lahtinen[ät]uta.fi

Opetus

13.1.2016 – 16.3.2016
Luento-opetus 30 tuntia
Ke 13.1.2016 klo 9-12, Väinö Linna -sali
Ke 20.1.2016 - 16.3.2016 viikoittain klo 9-12, Pinni B1100

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luentojen yhteydessä tai erillisenä kirjatenttinä  suoritetaan Freeden, Ideology: A Very Short Introduction. Oxford University Press 2003.