x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PEDAYOP1 Yliopistopedagogiikan perusteet 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Opettajan pedagogiset opinnot
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee ja osaa hyödyntää keskeisiä pedagogisia käsitteitä sekä yliopisto-opettamisen ja -oppimisen teoreettisia perusteita
- osaa analysoida opetuksen, ohjauksen ja oppimisen prosesseja
- tuntee ja osaa hyödyntää erilaisia opetus- ja ohjausmenetelmiä oppimisen edistämiseksi
- ymmärtää osaamistavoitteiden asettamisen merkityksen sekä arvioinnin tehtävät ja roolin yliopistollisen koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
- tuntee linjakkaan opetuksen idean ja osaa soveltaa sitä käytäntöön
- osaa arvioida henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä pedagogisen osaamisen kehittämisen haasteita

Yleiskuvaus

Lukuvuonna 2015-2016 järjestetään yksi suuremmalle joukolle suunnattu suomenkielinen Yliopistopedagogiikan perusteet (10 op) koulutus 2.-3. periodilla. Kyse on Tampereen yliopiston tieteenalayksiköiden henkilöstölle sekä yliopistouralle suuntaaville tohtoriopiskelijoille suunnatusta yhteisestä toteutuksesta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ensimmäinen hakuaika on päättynyt. Syksyn täydennyshaussa 24.8.-15.9.15 valitaan 10 osallistujaa ensisijaisesti opetushenkilökunnasta. Hakulomake löytyy yliopistopedagogiikan verkkosivuilta: http://www.uta.fi/edu/yliopistopedagogiikka/ajankohtaista.html

HUOM! Kyseessä yliopiston henkilöstölle ja tutkijakoululle suunnattu opintojakso.

Opettajat

Johanna Annala, Vastaava opettaja
Johanna.Annala[ät]uta.fi
Jyri Linden, Vastaava opettaja
Jyri.Linden[ät]uta.fi

Opetus

19.10.2015 – 6.3.2016
Luento-opetus 30 tuntia + 10 tuntia Verkossa
Lähiopetus
Ke 21.10.2015 klo 9-15, Atalpa 140
To 22.10.2015 klo 9-15, Virta 120
Ma 18.1.2016 klo 9-15, Atalpa 140
Ma 22.2.2016 klo 9-15, Atalpa 140
Ti 23.2.2016 klo 9-15, EDU’s cafe
Funet tiimi -verkkoseminaarit
Ma 23.11.2015 klo 12-16
Ma 7.12.2015 klo 12-16
Lisäksi pienryhmittäin sovitaan kokoontumisaikoja kasvokkain tai verkossa.
Pienryhmäopetus 10 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 220 tuntia Verkossa

Lisätiedot

Koulutukseen valitaan 50 osallistujaa hakemusten perusteella, noin 30 henkilökunnasta ja noin 20 tutkijakoulusta.  Valittavalla tulee olla työsuhde tai jatko-opiskeluoikeus Tampereen yliopistoon. Etusijalla koulutukseen ovat sellaiset hakijat,  jotka toimivat opetus- tai ohjaustehtävissä, tai joilla on sovittuna opetustehtäviä yliopistossa lukuvuodelle 2015-2016,  jotka ovat esimiehensä tai väitöskirjan ohjaajan kanssa sopineet koulutukseen osallistumisesta ja joilla ei ole aiempaa pedagogista koulutusta. Valinnassa huomioidaan eri yksiköistä tulevien tasapuolinen jakautuminen sekä hakijan motivaatio ja sitoutuminen opiskeluprosessiin.