x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOE8.2 Liikunta sosiokulttuurisena ilmiönä - A Motorisen oppimisen ja fysiologian perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää niitä ehtoja, joiden seurauksena liikunnallinen elämäntapa voi mahdollistua yksilön elämänkulussa
- ymmärtää liikunnan yhteydet kulloiseenkin yhteiskuntakehitykseen
- osaa jäsentää liikuntataitojen oppimisen ja opettamisen periaatteita ja yhdistää tämän käytännön liikuntatilanteisiin
- tunnistaa terveyden moninaiset kytkökset yhteiskunnassa sekä terveyskasvatuksen mahdollisuudet yksilön hyvinvoinnin edistäjänä.

Opettajat

Joonas Kalari, Vastaava opettaja
joonas.kalari[ät]tuni.fi
Tiina Kujala, Opettaja
tiina.kujala[ät]tuni.fi
Autio Antti, Opettaja

Opetus

1.9.2015 – 17.12.2015
Luento-opetus 20 tuntia
Pienryhmäopetus 24 tuntia
Ryhmätyöskentely 10 tuntia
Itsenäinen työskentely 79 tuntia + 12 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintojaksoon kuuluvat liikuntamuodot ovat yleisurheilu, lentopallo, luistelu ja motorinen oppiminen.

Opintojakso vain siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille.

Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html