x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOK1 Visuaalisen kulttuurin teoria - luennot (taiteidenvälinen akateeminen keskustelu) ja pienryhmätyöskentely 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä omaan taideopettajuuteen liittyvän identiteettinsä ja tunnistavat käsitystensä suhteen yleiseen identiteettikeskusteluun.
- tuntee taideperustaisen tutkimisen keskeiset käsitteet ja menetelmät
- osaa tarkastella omaa kuvallista ilmaisuaan suhteessa taideperustaiseen tutkimiseen.
- osaa määritellä suhteensa kuvataiteesta ja visuaalisesta kulttuurikasvatuksesta käytävään keskusteluun.

Opettajat

Jouko Pullinen, Vastaava opettaja
Jouko.Pullinen[ät]uta.fi

Opetus

2.9.2015 – 28.4.2016
Luento-opetus 14 tuntia
Ke 2.9.2015 klo 10.15-15.00, Virta328/338
Ryhmätyöskentely 24 tuntia
Työpajat
Pe 25.9.2015 klo 9.00-16.00, Taiteiden välinen akateeminen keskustelu
Ti 29.9.2015 klo 15.15-19.00, Virta328/338
Ti 27.10.2015 klo 15.15-19.00
Pe 27.11.2015 klo 9.00-16.00, Taiteiden välinen akateeminen keskustelu
Ti 26.1.2016 klo 15.15-18.15, Virta 328, 338
Ti 2.2.2016 klo 15.15-18.15, Virta 328, 338
To 21.4.2016 klo 12.15-15.15, Virta 328, 338
To 28.4.2016 klo 12.15-15.15, Virta 328, 338
Itsenäinen työskentely 80 tuntia + 16 tuntia Verkossa
Seminaari 12 tuntia
Kirjallisuusseminaari
Ti 1.12.2015 klo 15.15-19.00, Virta328/338
Lukupiiri 12 tuntia + 12 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.