x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOM11 Musiikki - Musisointi koskettimilla 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • KASLOM11 Musiikki
    Osallistuminen opetukseen - Musisointi koskettimilla
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvostaa musiikkia koulun oppiaineena sekä yleissivistävänä ja eheyttävänä taidemuotona
- hyödyntää musiikillisia valmiuksiaan sekä käyttää monipuolisesti musiikin pedagogisia opetusmenetelmiä/työtapoja
- suunnitella ja toteuttaa toiminnallisen musiikkitunnin perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden suuntaisesti sekä tunnistaa arvioinnin lähtökohdat
- hyödyntää ja muokata valmista oppimateriaalia sekä tuottaa itse opetusmateriaalia eheyttäen ja eriyttäen
- soveltaa ja opettaa myös kosketinsoittimilla musiikin perusilmiöitä ja musisoinnin peruskäytänteitä arvioiden eri mahdollisuuksia ja tuottaen omia luovia ratkaisuja

Opettajat

Marja Vanhatalo, Vastaava opettaja
Marja.Vanhatalo[ät]uta.fi

Opetus

1.9.2015 – 29.4.2016
Luento-opetus 4 tuntia
Itsenäinen työskentely 30 tuntia
Harjoitukset 20 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

  • aktiivinen osallistuminen opetukseen
  • kurssitehtävien hyväksytty suorittaminen

Lisätiedot

  • pienryhmäjaossa huomioidaan opiskelijan kokemustaso, joka selvitetään ennen jakson alkua
  • aiemmin hankitun osaamisen perusteella voi saada osittaisen tai täydellisen läsnäolovapautuksen

Opintojakso vain luokanopettaopiskelijoille (I vuosikurssi).

Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html