x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikan perusteet 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • KASLOM10 Liikunta
    Osallistuminen opetukseen - Liikuntapedagogiikan perusteet
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää koulun liikuntakasvatuksen lähtökohtana sen, että kaikilla osallistujilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua, onnistua ja kokea kehollisuutensa omista lähtökohdistaan
- osaa tukea motoristen perustaitojen ja havaintomotoristen taitojen kehittymistä virikkeellisissä ympäristöissä sekä ymmärtää liikunnan merkityksen osana lapsen fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä kasvua
-osaa suunnitella koululiikunnan tavoitteellista toteutusta ja arvioida tätä

Opettajat

Tiina Kujala, Vastaava opettaja
Tiina.H.Kujala[ät]uta.fi
Joonas Kalari, Vastaava opettaja
joonas.kalari[ät]tuni.fi

Opetus

1.9.2015 – 13.5.2016
Luento-opetus 4 tuntia
Pienryhmäopetus 20 tuntia
Itsenäinen työskentely 30 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivisen osallistumisen opetukseen ja essee.

Lisätiedot

Opintojakso vain luokanopettaopiskelijoille (I vuosikurssi).

Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html