x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa A 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • KASLOM10 Liikunta
    Osallistuminen opetukseen - Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa A
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää koulun liikuntakasvatuksen lähtökohtana sen, että kaikilla osallistujilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua, onnistua ja kokea kehollisuutensa omista lähtökohdistaan
- osaa tukea motoristen perustaitojen ja havaintomotoristen taitojen kehittymistä virikkeellisissä ympäristöissä sekä ymmärtää liikunnan merkityksen osana lapsen fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä kasvua
-osaa suunnitella koululiikunnan tavoitteellista toteutusta ja arvioida tätä

Opettajat

Joonas Kalari, Vastaava opettaja
joonas.kalari[ät]tuni.fi
Autio Antti, Vastaava opettaja
Heli Linnamaa, Opettaja
heli.linnamaa[ät]tuni.fi

Opetus

21.10.2015 – 27.5.2016
Pienryhmäopetus 50 tuntia
Itsenäinen työskentely 75 tuntia
Luento-opetus 10 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja portfolio.

Lisätiedot

Opintojakso vain luokanopettaopiskelijoille (I vuosikurssi).

Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html