x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOM6 Biologia ja ympäristötieto - Biologian ja maantieteen perusteet 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Biologian ja maantieteen perusteet (3 op)
Opiskelija
- hallitsee tutkivan oppimisen taidot perusopetuksessa,
- hallitsee ihmisen biologian sekä ekologian ja evoluution perusteet,
- hallitsee maantieteen, kartografian ja paikkatiedon perusteet,
- hallitsee luokkatyöskentelynä biologian
tutkimusvälineiden käyttöön, eri eliöryhmiin sekä ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin,
- hallitsee maantieteellinen syysuhdeajattelun,
- hallitsee ympäristö- ja luonnontiedon tavoitteisiin ja opetussuunnitelmaan

Biologian kenttäkurssi (2 op)
Opiskelija
- hallitsee perusopetuksen opettajalta vaadittavan luonnontuntemuksen sekä valmiudet ympäristö- ja luonnontiedon opettamiseen maastossa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Irma Kakko, Vastaava opettaja
Minna van Nunen, Opettaja
Minna.Van.Nunen[ät]uta.fi
Christa Hiisivuori, Opettaja
Sami Vartiainen, Opettaja
Sami.Vartiainen[ät]uta.fi

Opetus

11.2.2016 – 3.5.2016
Luento-opetus 6 tuntia
Pienryhmäopetus 23 tuntia
Itsenäinen työskentely 52 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen pienryhmäopetukseen ja harjoitustöihin, joiden kuulustelut hyväksytysti suoritettu sekä biologian ja maantieteen osuuden loppukuulustelun suorittaminen.

Lisätiedot

Opintojakso vain luokanopettaopiskelijoille (I vuosikurssi).