x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOM6 Biologia ja ympäristötieto - Biologian kenttäkurssi 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Biologian ja maantieteen perusteet (3 op)
Opiskelija
- hallitsee tutkivan oppimisen taidot perusopetuksessa,
- hallitsee ihmisen biologian sekä ekologian ja evoluution perusteet,
- hallitsee maantieteen, kartografian ja paikkatiedon perusteet,
- hallitsee luokkatyöskentelynä biologian
tutkimusvälineiden käyttöön, eri eliöryhmiin sekä ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin,
- hallitsee maantieteellinen syysuhdeajattelun,
- hallitsee ympäristö- ja luonnontiedon tavoitteisiin ja opetussuunnitelmaan

Biologian kenttäkurssi (2 op)
Opiskelija
- hallitsee perusopetuksen opettajalta vaadittavan luonnontuntemuksen sekä valmiudet ympäristö- ja luonnontiedon opettamiseen maastossa.

Opettajat

Christa Hiisivuori, Opettaja
Sami Vartiainen, Opettaja
Sami.Vartiainen[ät]uta.fi
Minna van Nunen, Opettaja
Minna.Van.Nunen[ät]uta.fi

Opetus

5.9.2015 – 22.9.2015
Itsenäinen työskentely 36 tuntia
Harjoitukset 18 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen kenttäkurssille sekä siihen kuuluvaan lajintuntemustenttiin, jossa on tunnistettava kasvi- ja  eläinlajeja.

Lisätiedot

Opintojakso vain luokanopettaopiskelijoille (II vuosikurssi).

Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html