x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTA4 Tilastollinen päättely 1 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tilastollisen estimoinnin ja testauksen perusmenetelmiä yksinkertaisissa tilastollisen päättelyn ongelmissa. Hän hallitsee otantajakauman käsitteen ja osaa soveltaa keskeistä rajaväittämää ja stokastisen suppenemisen käsitteitä estimaattoreiden ja testisuureiden tarkastelussa. Hän hallitsee uskottavuuspäättelyn perusteet ja tuntee piste- ja väliestimaattoteiden keskeiset ominaisuudet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Heidi Pukkila, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

13.1.2016 – 4.3.2016
Luento-opetus
Ke 13.1.2016 - 2.3.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni A3107
To 14.1.2016 - 25.2.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni A3107
Harjoitukset
To 21.1.2016 - 3.3.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni A3107

Lisätiedot

Opetukseen liittyvä loppukoe 4.3.2016 klo 9-12, Pinni A1081.