x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTP5 Tilastollisen päättelyn perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa yksinkertaisia todennäköisyyslaskuja sekä kombinatoriikan alkeet. Hän ymmärtää satunnaismuuttujan ja sen jakauman. Hän pystyy yksinkertaisissa tilanteissa määrittämään satunnaismuuttujan jakauman. Hän tuntee odotusarvon ja varianssin ominaisuudet. Opiskelija tuntee binomijakauman ja normaalijakauman ja osaa laskea näihin liittyviä todennäköisyyksiä. Opiskelija ymmärtää satunnaisotoksen, otossuureen, otossuureen jakauman sekä otossuureiden käytön tilastollisessa päättelyssä.

Opiskelija ymmärtää estimoinnin ja hypoteesien testaukseen liittyvän teorian opintojaksolla esitetyssä laajuudessa. Hän tunnistaa erilaiset estimointitilanteet, osaa valita tilanteeseen soveltuvan luottamusvälin sekä käyttää sitä tilastollisessa päättelyssä. Hän ymmärtää tilastollisen testauksen periaatteet ja osaa suorittaa tilastollisen testauksen annetussa empiirisessä tilanteessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Oheisella lomakkeella ennen opetuksen alkua.

Opettajat

Raija Leppälä, Vastaava opettaja
Raija.Leppala[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

20.10.2015 – 20.12.2015
Luento-opetus
Ti 20.10.2015 - 8.12.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni B1100
Poikkeukset:
17.11.2015 , Väinö Linna -sali
To 22.10.2015 - 3.12.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni B1100
Poikkeukset:
22.10.2015 klo 14 –16 , Päätalo A1
29.10.2015 klo 10 –12 , Päätalo A1
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ke 28.10.2015 - 9.12.2015 viikoittain klo 10-12, Päätalo C8
Ryhmä 2
Ke 28.10.2015 - 9.12.2015 viikoittain klo 12-14, Päätalo C6
Ryhmä 3
To 29.10.2015 - 10.12.2015 viikoittain klo 8-10, Päätalo C6
Ryhmä 4
To 29.10.2015 - 10.12.2015 viikoittain klo 12-14, Päätalo C6
Ryhmä 5
To 29.10.2015 - 10.12.2015 viikoittain klo 14-16, Päätalo C6
Ryhmä 6
Pe 30.10.2015 - 11.12.2015 viikoittain klo 10-12, Päätalo C6

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan tämän kurssin lisäksi avoimena yliopisto-opetuksena (iltaryhmä) periodissa III. Kurssilla on 10 opiskelijan kiintiö tutkinto-opiskelijoille.

Kurssi on yhdistetty opinto-oppaan 2012-2015 kursseista MTTTP2 Tilastollisen päättelyn perusteet 1 ja MTTTP3 Tilastollisen päättelyn perusteet 2.

Mikäli olet suorittanut molemmat vanhat kurssit tai pelkän MTTTP3:n, et voi saada MTTTP5:sta opintopisteitä. Mikäli olet suorittanut vain MTTTP2:n, voit suorittaa MTTTP5:n.