x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, kevät 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tehdä itsenäisesti pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen tilanteeseen soveltuvalla ohjelmistolla käyttäen opintojaksolla esitettyjä kuvailevan tilastotieteen menetelmiä sekä tilastollista päättelyä. Hän ymmärtää menetelmien käyttöön liittyvät vaatimukset ja teoreettiset taustat. Hän osaa hankkia opintojaksolle sopivan tutkimusaineiston, kuvailla aineiston muuttujat jakaumien ja tunnuslukujen avulla, kiinnittää tutkimusongelmat sekä valita niihin sopivat menetelmät. Hän osaa suorittaa tarvittavat analyysit sekä tulkita saamansa tulokset. Hän osaa raportoida tutkimustulokset.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tälle kevään kurssille mahtuu 200 opiskelijaa, joista 50 varataan SIS:n opiskelijoille.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Seppo Saloranta, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

18.1.2016 – 25.4.2016
Luento-opetus
Ma 18.1.2016 - 25.4.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo A1
Poikkeukset:
29.2.2016 , ei opetusta.
25.4.2016 , Päätalo D10a
Harjoitukset
Pienryhmäopetus mikroluokassa, kahdeksan ryhmää ti-pe klo 8-10 ja 10-12. Ryhmävalinta tehdään erillisten ohjeiden mukaan. Ensimmäiset harjoitukset ti 26.1.

Lisätiedot

Huomaathan, että opintojakso toteutetaan tämän kurssin lisäksi päiväopetuksena periodissa I ja avoimena yliopisto-opetuksena periodissa II (iltaryhmä).