x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTA2 Matemaattisen tilastotieteen perusteet 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tavallisimpien yksiulotteisten diskreettien ja jatkuvien todennäköisyysjakaumien perusominaisuudet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisten satunnaisilmiöiden mallintamiseen. Lisäksi opiskelija osaa tehdä satunnaismuuttujan muunnoksia ja soveltaa momenttifunktiota jakaumien ominaisuuksien tarkasteluun. Hän kykenee soveltamaan stokastisen suppenemisen käsittettä yksinkertaisissa tilanteissa ja tuntee keskeisen rajaväittämän. Opiskelija ymmärtää moniulotteisen (erityisesti 2-ulotteisen) satunnaismuuttuujan jakauman luonnehtimiseen liittyvän käsitteistön. Hän tuntee muutaman keskeisen moniulotteisen jakauman, erityisesti moniulotteisen normaalijakauman ja tärkeimmät normaalijakaumasta muunnoksina saatavat jakaumat.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Heidi Pukkila, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

28.10.2015 – 20.12.2015
Luento-opetus
Ke 28.10.2015 - 9.12.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni A3111
To 29.10.2015 - 3.12.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Harjoitukset
Ke 4.11.2015 - 9.12.2015 viikoittain klo 14-16, Pinni A3111