x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTP4 Todennäköisyyslaskenta 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet ja laskusäännöt. Hän ymmärtää, mitä ovat diskreetti ja jatkuva satunnaismuuttuja. Lisäksi opiskelija tuntee tavallisimpien yksiulotteisten diskreettien todennäköisyysjakaumien perusominaisuudet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisten satunnaisilmiöiden mallintamiseen. Opiskelija ymmärtää satunnaismuuttujan odotusarvon perusominaisuudet ja osaa laskea odotusarvon avulla satunnaismuuttujan jakaumaa luonnehtivia tunnuslukuja. Opiskelija tuntee suurten lukujen lain.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Oheisella lomakkeella ennen opetuksen alkua.

Opettajat

Heidi Pukkila, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

2.9.2015 – 18.10.2015
Luento-opetus
Ke 2.9.2015 - 14.10.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni A1081
To 10.9.2015 - 8.10.2015 viikoittain klo 10-12, Pinni A1081
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ke 9.9.2015 - 14.10.2015 viikoittain klo 14-16, Pinni A3111
Ryhmä 2
To 10.9.2015 - 15.10.2015 viikoittain klo 8-10, Pinni A3111

Arviointi

Numerolla 1-5.